Bezpieczeństwo articles

Rok 2018 – jaki był dla bezpieczeństwa informacji?

Rok 2018 – jaki był dla bezpieczeństwa informacji?

Autor: Tomasz Ochocki, kierownik zespołu merytorycznego ODO 24.
ROK 2018 – JAKI BYŁ DLA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI?
Rok 2018 obfitował w wydarzenia o donośnym znaczeniu dla bezpieczeństwa informacji, będąc kolejnym z kolei rokiem, w którym ustawodawca (zarówno krajowy i unijny) starał …

Top