Energia odnawialna articles

Po huraganie – usuwanie awarii dobiega końca

Dobiega końca usuwanie skutków huraganu i śnieżyc, które stały się przyczyną masowych awarii na terenie obsługiwanym przez spółkę (1/4 powierzchni kraju).  Spółka zakłada, że do wieczora usunięte zostaną awarie ciągów liniowych średniego napięcia, powstałe w wyniku fatalnych warunków pogodowych. Usuwane

ENERGA-Operator uruchamia przyjmowanie zgłoszeń o awariach drogą elektroniczną

ENERGA-Operator uruchamia możliwość dokonania zgłoszenia braku zasilania drogą emailową. Ma to związek z faktem, iż pomimo dysponowania przez spółkę 600 liniami telefonicznymi w dwóch centrach zgłoszeniowych, czas oczekiwania na przyjęcie zgłoszenia jest wydłużony z powodu bardzo dużej liczby osób zgłaszających…
Top