Wydobycie articles

Serinus: niemal 30-procentowy wzrost i rekord produkcji w 2014 r.

Serinus: niemal 30-procentowy wzrost i rekord produkcji w 2014 r.

Serinus Energy uzyskał w 2014 roku rekordowy poziom wydobycia ­- 5.219 baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie. Zanotowano również istotny wzrost przychodów brutto do 164,3 mln USD, czyli o 12 proc. więcej niż w 2013 r. Spółka planuje do końca roku

Serinus ukończył odwiert Makiejewskoje-22 i odkryła liczne strefy gazu

Serinus Energy zakończył wykonywanie odwiertu poszukiwawczego Makiejewskoje-22 na Ukrainie. Prace wiertnicze ujawniły występowanie stref gazu, które mogą charakteryzować się potencjałem wydobywczym. Wkrótce rozpocznie się program testu najbardziej obiecujących stref.

Odwiert poszukiwawczy Makiejewskoje-22 (?M-22?) osiągnął końcową głębokość 3.629 m i natrafił …

Top