ENERGA-Operator: 32 proc. czasu trwania przerw w zasilaniu przypadło na trzy dni ubiegłego roku

ENERGA-Operator podsumowała wstępnie przerwy w dostawach energii w 2013 r. i porównała je do lat ubiegłych. Istotny wpływ na wskaźnik SAIDI, obrazujący średnią długość czasu trwania braku zasilania na odbiorcę, mają grudniowe awarie masowe, spowodowane huraganem Ksawery. < p>Łączny wynik przerw w zasilaniu na klienta w 2013 r. wyniósł ok. 350 minut na odbiorcę, podczas gdy w porównywalnym co do warunków pogodowych roku 2011 ? ponad 600 minut. Łaskawy pod względem aury rok 2012 zakończył się dla spółki najniższym jak dotąd wynikiem wśród dużych Operatorów Systemu Dystrybucyjnego ? 309 minut przerw w zasilaniu na odbiorcę.
  • Analiza wstępnych wyników wskaźnika SAIDI pokazuje, że Ksawery ?dodał?  ok. 114 minut braku zasilania przypadających na każdego klienta przyłączonego do naszej sieci ? komentuje Marek Mazierski, dyrektor Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym w ENERGA-Operator.  ? Wyłączywszy awarie spowodowane huraganem Ksawery, wynik za ubiegły rok kształtował się na poziomie ok. 236 minut. Wyciągamy wnioski z tej sytuacji analizując, jakie przedsięwzięcia przyniosą dalszy wzrost odporności sieci na ekstremalne warunki atmosferyczne. 
  ENERGA-Operator  SA z siedzibą w Gdańsku jest jednym z największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Działa w północnej i środkowej części kraju (obszar 75 tys. km kw. czyli ok. 1/4 obszaru Polski). Z usług spółki korzysta 2,9 mln gospodarstw domowych oraz  firm, co daje około 17-procentowy udział w polskim rynku energii elektrycznej. Misją spółki jest NIEZAWODNOŚĆ.   
Źródło ENERGA-Operator. Dostarczył netPR.pl
Authors

Related posts

Top