ENERGA-OPERATOR poprawia komunikację z klientami. Mapka wskaże, gdzie nie ma prądu

ENERGA-OPERATOR uruchomiła na stronie WWW aktualizowaną w trybie online mapkę do sprawdzania informacji o bieżących i planowych wyłączeniach prądu. Spółka ulepszyła też system przyjmowania zgłoszeń awaryjnych i uruchomiła ogólnopolski numer zgłoszeniowy.

ENERGA-OPERATOR uruchomiła na stronie internetowej nową funkcjonalną mapkę
do sprawdzania informacji o bieżących i planowych wyłączeniach prądu http://www.energa-operator.pl/wylaczenia/wylaczenia_biezace.xml. Aplikacja udostępnia informację o aktualnie występujących awariach i wyłączeniach planowych. Dane odświeżane są online i pochodzą z systemu informacji głosowej ? tych samych wiadomości można odsłuchać, dzwoniąc na numery alarmowe 991 lub 801-456-456(dostępne także z telefonu komórkowego). Oprócz tego na stronie spółki można sprawdzić gdzie w ciągu najbliższych 5 dni zaplanowane są wyłączenia zasilania związane z modernizacją sieci lub pracami eksploatacyjnymi. < p>Dodatkowy ogólnopolski numer telefonu do zgłoszeń awaryjnych Oprócz numeru alarmowego 991 dostępny jest dodatkowy ogólnopolski numer telefonu : 801-456-456 umożliwiający kontakt klientom z innych obszarów kraju. To spore ułatwienie, zwłaszcza dla klientów Energa-Operator, mieszkających na terenach graniczących z innymi dystrybutorami energii. Zdarza się, ze krajowy system telefoniczny błędnie kieruje ich zgłoszenia do innych firm. Szybka ścieżka zgłoszeń o zagrożeniu życia Warto dodać, że ENERGA-OPERATOR wzbogaciła także system przyjmowania zgłoszeń o
o szczególnie niebezpiecznych zdarzeniach, takich jak zerwanie linii, pożar, wybuch na urządzeniach energetycznych czy też otwarta stacja transformatorowa. Klienci dzwoniący pod numer numerem alarmowy 991 słyszą komunikat: ?Tu pogotowie energetyczne ENERGA-OPERATOR. Jeżeli zgłoszenie dotyczy bezpośredniego zagrożenia życia
lub mienia, wybierz 0?. Odpowiednio przygotowany konsultant zadaje zgłaszającemu pytania, pomagające w zidentyfikowaniu i właściwemu sklasyfikowaniu zdarzenia. Po rejestracji zgłoszenia konsultant informuje telefonicznie właściwego dyspozytora, który na miejsce skieruje zespół pogotowia energetycznego. Nowoczesny system pomaga w szybkiej identyfikacji zagrożenia, a przez to, jego usunięcie w możliwe najkrótszym czasie. Jeśli w wyniku weryfikacji przez konsultanta okaże się, iż zgłoszenie nie pociąga za sobą zagrożenia życia odbiorców, dzwoniący zostaje przekierowany do zwykłego trybu przyjmowania zawiadomień. Wielka poprawa przyjmowania zgłoszeń ENERGA-OPERATOR w ramach prac nad usprawnieniem telefonicznej obsługi zgłoszeń awaryjnych utworzyła dwa wzajemnie wspierające się i zastępujące w razie potrzeby Telefoniczne Centra Zgłoszeniowe, wyposażone w odpowiednie systemy i dane do obsługi klientów z całego terenu działania spółki. Centra wyposażone są w systemy informacji automatycznej, dzięki której dzwoniący klienci mogą odsłuchać nagranej informacji o trwających, planowych i awaryjnych wyłączeniach zasilania. Dla części dzwoniących jest to wystarczające, by mieć pewność, że służby energetyczne są powiadomione o przerwie w dostawie energii. Telefoniczne Centrum Zgłoszeniowe ENERGI-OPERATORA wyposażone jest w 600 linii zewnętrznych. Krócej niż 20 sekund, awarii znacznie mniej W I połowie roku 2013 na obsługiwany przez ENERGA-OPERATOR numer 991 zadzwoniło ponad 530 tys. odbiorców, a w całym 2012 r. ? ponad milion. Konsultanci przeprowadzili blisko 300 tys. rozmów. Pozostali odbiorcy (ok. 44 proc. dzwoniących) po odsłuchaniu zapowiedzi na temat wyłączeń awaryjnych lub planowych nie kontynuowali połączenia. Wskaźnik odebranych połączeń osiągnął wartość 97,6 proc., z czego blisko 91,5 proc. odbiorców otrzymało połączenie z konsultantem w czasie krótszym niż 20 sekund. Warto zauważyć, że w ub. roku o połowę zmniejszyła się liczna awarii oraz o 30 proc. - czas ich trwania. Spółka pracuje nad dalszą poprawą w tym zakresie, realizując warte ponad 1 mld 400 mln rocznie inwestycje infrastrukturalne. Zapraszamy do skorzystania z mapki wyłączeń bieżących : http://www.energa-operator.pl/wylaczenia/wylaczenia_biezace.xml - gdzie umieszczane są terminy wyłączeń lub czas przywrócenia zasilania.   ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku jest jednym z największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Działa w północnej i środkowej części kraju (obszar 75 tys. km kw. czyli ok. 1/4 obszaru Polski). Z usług spółki korzysta 2,5 mln gospodarstw domowych oraz ponad 300 tys. firm, co daje około 17-procentowy udział w polskim rynku energii elektrycznej. Spółka eksploatuje blisko 190  tys. km linii elektrycznych wszystkich napięć, którymi przesyła ponad ok. 23 TWh energii rocznie. Majątek spółki tworzą ponadto 262 Główne Punkty Zasilania oraz rozdzielnie WN, ponad 57 tys. stacji Sn/nn i ponad milion przyłączy. Program inwestycyjny spółki realizowany w latach 2009-2015 obliczany jest łącznie na 7 mld zł.  Misją spółki jest NIEZAWODNOŚĆ. 
Źródło ENERGA-Operator. Dostarczył netPR.pl
Authors

Related posts

Top