Gdańsk: niezawodność sieci się poprawia, ale dużo zależy od właścicieli gruntów

Rok 2012 był czasem rekordowych nakładów na rozbudowę i modernizację sieci energetycznej w gdańskim oddziale spółki. Klienci odczuwają już pierwsze pozytywne efekty inwestycji. Prace na poprawą niezawodności sieci będą kontynuowane. 

 Zmodernizowano i wybudowano łącznie blisko 780 km linii wszystkich napięć oraz oddano do użytku 2 nowe tzw. Główne Punkty Zasilania (czyli stacje 110/15kV), a także 189 stacji transformatorowych Sn/nn. Działania te realizowane były nie tylko w kontekście przygotowań do Euro 2012, ale także w związku z realizacją strategicznego celu spółki jakim jest wzrost pewności dostaw energii elektrycznej.

W tym roku realizowane będą kolejne budowy Głównych Punktów Zasilania ? w Stoczni Gdynia, na potrzeby Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w Pruszczu, w na terenie Stoczni Gdańskiej (Młode Miasto) oraz w Sopocie (Brodwino).

Wzrost niezawodności sieci

Spółka przyjęła program poprawy niezawodności zasilania, którego jednym z najważniejszych punktów jest zapobieganie awariom zwłaszcza w obszarach leśnych i o dużym stopniu zadrzewienia poprzez wymianę w istniejących liniach przewodów gołych na izolowane w sieci niskiego napięcia oraz wymianę przewodów gołych na niepełnoizolowane w sieci średniego napięcia. Łącznie w 2013 roku wymienionych zostanie ok. 100 km przewodów ?gołych? na izolowane, mniej podatne na niekorzystne warunki atmosferyczne, a także uderzenia gałęzi czy nawet upadek drzew.

Największą poprawę z tego tytułu  spółka spodziewa się uzyskać na terenie gmin wiejskich w okolicach Pucka, Luzina, Krokowej czy  Wejherowa. Problemem w sprawnej realizacji wymian i nowych inwestycji są znaczne trudności w uzyskaniu zgód właścicieli działek, jak i gmin na udostępnienie terenu na czas prowadzenia robót oraz posadowienie infrastruktury.

Wielka wymiana kabli w Trójmieście

Trwa także  program wymiany wysoce awaryjnych kabli tzw. ?niesieciowanych? budowanych w  latach 70 ub. wieku, zwłaszcza w Trójmieście. Dla Gdańska przykładem są m.in. dzielnice Chełm, Zaspa, Przymorze, Brzeźno, Morena; w Gdyni - Chylonia, Pogórze, Wielki Kack, Witomino, Śródmieście oraz Sopot. Program zakończy się w 2020 r. Łącznie trzeba jeszcze wymienić ok. 120 km takich kabli.

 Krótsze awarie

Spółka pracuje także nad skróceniem czasu trwania awarii, gdy już do nich dojdzie. Jednym z elementów programu jest automatyzacja sieci  polegająca  m. in. na instalowaniu łączników sterowanych radiowo. Działanie to daje możliwość eliminowania wyłączeń zbyt wielu odbiorców i umożliwia jednocześnie zmniejszanie czasu trwania przerw w zasilaniu. Ma to istotne znaczenie szczególnie w stanach awaryjnych w sieci. Spółka planuje  nasycenie sieci średniego napięcia łącznikami sterowanymi radiowo co 8-10 kilometrów w roku. Programem objęte są w  szczególności linie napowietrzne średniego napięcia w terenach  leśnych Kaszub, pasa nadmorskiego i Borów Tucholskich.

 Pierwsze pozytywne efekty

Rezultatem podjętych już działań, zarówno modernizacyjnych jak i eksploatacyjnych,  jest redukcja o blisko 50 proc.  średniego czasu trwania przerwy w dostawach energii z 603 minut na odbiorcę w 2011 r. do 309 minut na odbiorcę w 2012 r. na całym terenie działania spółki.

 

Źródło ENERGA-Operator. Dostarczył netPR.pl
Authors
Top