Inwestycje i restrukturyzacja – ENERGA przygotowuje się do debiutu giełdowego

Wprowadzenie do publicznego obrotu części akcji, zwiększenie wydatków na inwestycje oraz restrukturyzacja Grupy ENERGA to najważniejsze zadania na najbliższe dwa lata. Debiut Grupy ENERGA, jednego z czterech holdingów elektroenergetycznych w kraju, na Giełdzie Papierów Wartościowych, może nastąpić w drugiej połowie 2009 r. Jeszcze w tym roku rozpocznie się procedura wyboru doradców prywatyzacyjnych. Pochodzące z emisji publicznej części akcji środki finansowe pozwolą spółce uzyskać kapitał na inwestycje i przyspieszyć ich realizację.  - Debiut giełdowy umożliwi nam zwiększenie skali możliwości inwestycyjnych. Głównymi obszarami polityki inwestycyjnej będzie przede wszystkim rozbudowa sieci elektroenergetycznej oraz budowa nowych źródeł wytwarzania - mówi Mirosław Bieliński, prezes Zarządu ENERGA SA. - Natomiast kwestia restrukturyzacji dotyczy uporządkowania biznesowego Grupy, w tym wymagane prawem wydzielenie z Operatora kolejnych działalności niezwiązanych z przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej. W roku 2008 zostanie wdrożona nowa strategia rozwoju i wzrostu wartości Grupy ENERGA, nad którą trwają obecnie zaawansowane prace projektowe. Strategia ma być gotowa jeszcze przed wakacjami. Wyniki i plany finansowe W 2008 r. ENERGA będzie dążyć do zwiększenia przychodów z działalności operacyjnej, osiągnięcia trwałej zdolności Grupy do pomnażania kapitału, a tym samym do  wzrostu jej wartości i pozycji rynkowej. Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy ENERGA (przed audytem) za 2007 r: 
  • przychód ze sprzedaży - 7 mld 224 mln zł
  • zysk netto - 254 mln zł
Osiągnięte wyniki finansowe oznaczają rentowność sprzedaży na poziomie około 3 procent. - Będziemy dążyć do poprawy wyników finansowych. Chciałbym, żeby ten rok traktować jako przejściowy, bo zdecydowanie większe znaczenie ma poszukiwanie rentowności w perspektywie długoterminowej niż wykazanie się rentownością w krótkim terminie - podkreśla Mirosław Bieliński. - Kluczem do wyników, które uznałbym za satysfakcjonujące, będzie rentowność poszczególnych działalności - głównie wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej. Zamierzenia dotyczące zwiększenia efektywności działalności operacyjnej w ENERGA SA będą polegały na poszukiwaniu oszczędności dla całej Grupy i wykorzystaniu korzyści skali. Korzyści płynące z połączonego potencjału dotyczyć będą m.in.  gospodarki materiałowej, finansowej, informatyki, telekomunikacji czy sfery ubezpieczeń. Działania te pozwolą  Grupie zwiększyć efektywność i w pełni wykorzystać swoje możliwości i wewnętrzne zasoby. Plany inwestycyjne W bieżącym roku będziemy prowadzić aktywną politykę inwestycyjną. Plan na 2008 r. zakłada ponad 800 mln zł na inwestycje, co oznacza 13-procentowy wzrost w porównaniu do roku ubiegłego. Aż 57 procent nakładów inwestycyjnych spółka przeznaczy na modernizację i rozbudowę sieci elektroenergetycznych, z czego aż ok. 40 proc. wszystkich nakładów na inwestycję - na infrastrukturę umożliwiającą przyłączanie nowych odbiorców (vide - informacja nt. inwestycji przyłączeniowych w Trójmieście). Wyższe nakłady w obszarze przyłączeń wychodzą naprzeciw dynamicznie rozwijającemu się rynkowi - szczególnie rynkowi deweloperskiemu i budownictwa jednorodzinnego. Prognoza na rok 2008 zakłada również wzrost środków na inwestycje w segmencie  wytwarzania energii   w porównaniu do roku 2007 o 120 proc. i osiągnie poziom 178 mln zł. Udział nakładów w segmencie wytwarzania wynosił około 11 proc. w roku 2006, w  2007 r. -  również 11 proc. całości nakładów inwestycyjnych Grupy, a  w roku 2008 wzrośnie do poziomu 22 proc. Nakłady inwestycyjne Grupy ENERGA w latach 2006-2008 wg rodzajów działalności
SEGMENT

2006

2007

2008

Dystrybucja

  589 976 305,00   

609 642 586,09   

571 518 280,00

Obrót

554 603,00

894 291,27   

4 727 500,00

Wytwarzanie

    78 160 278,00

81 045 473,42  

  178 203 420,00

Obsługa klienta

584 852,00

                       376 651,99   

                 17 832 620,00   

Pozostałe

29 482 889,00

                  20 989 276,95   

20 989 276,95

RAZEM 

698 758 928

   712 948 279,72   

803 862 055,00

< p>
(W 2006r. w segmencie OBRÓT wliczone zostały nakłady tylko na ELNORD SA. Spółka ENERGA OBRÓT powstała dopiero w lipcu 2007. W latach 2006 i wcześniejszych nakłady pochodziły z segmentu DYSTRYBUCJA) Obsługa Klienta Systematycznie prowadzone są w Grupie ENERGA kolejne działania, mające na celu standaryzację i poprawę jakości obsługi klientów. Jednym z przykładów takich działań wychodzących naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów jest uruchomienie dodatkowych kanałów płatności za energię elektryczną. Już teraz można dokonywać wpłat z promocyjną prowizją w kilku tysiącach punktów na terenie całego kraju. Są to stacje benzynowe, centra handlowe, supermarkety, sklepy, kioski i saloniki prasowe, w których znajdują się terminale płatności gotówkowych „Moje rachunki" sieci Via oraz sieci TransKasa. Należności za energię elektryczną klienci ENERGI mogą regulować również w oddziałach SKOK Stefczyka. Do dyspozycji naszych klientów jest też bankowa usługa "Polecenie zapłaty". W ostatnich dniach spółka ENERGA-OBRÓT podpisała umowę na obsługę sprzedaży kodów do liczników przedpłatowych poprzez sieć Via. Już od maja nasi klienci będą mogli kupić kody nie tylko w Biurze Obsługi Klienta czy energomacie, ale również w licznych placówkach handlowych i usługowych, z których wiele czynnych jest także w weekendy i przez 24 godziny, co z pewnością poprawi komfort zakupu prepaidów.

Źródło ENERGA-Operator. Dostarczył netPR.pl

Authors

Related posts

Top