Płock: Poprawa niezawodności pracy sieci

Zmniejszanie liczby i czasu trwania przerw w zasilaniu odbiorców to główny kierunek wydatkowania środków z tegorocznego budżetu inwestycyjnego. Pozostała część przeznaczona zostanie na rozbudowę sieci związaną z przyłączeniami odbiorców i źródeł energii odnawialnej. < p>Płocki Oddział ENERGA-OPERATOR rokrocznie na modernizację i rozbudowę sieci przeznacza ponad 130 mln. W ubiegłym roku wybudowano i zmodernizowano łącznie prawie 135 km linii napowietrznych i kablowych oraz ponad 40 km przyłączy dla nowych odbiorców. Technologie o mniejszej wrażliwości na warunki atmosferyczne Priorytet inwestycyjny w tegorocznym budżecie inwestycyjnym płockiego oddziału ENERGA-OPERATOR mają działania, które bezpośrednio eliminują przyczyny awarii bądź ograniczają czas jej trwania oraz obszar objęty wyłączeniem. Są to w szczególności przedsięwzięcia związane z izolowaniem linii średniego napięcia, zwłaszcza w terenach leśnych oraz wprowadzenie automatyzacji w głębi sieci. W tym roku przeizolowanych zostanie dwukrotnie więcej linii niż w latach poprzednich. Najdłuższe odcinki, około 10-kilometrowe realizowane będą m.in. na linii Pułtusk-Serock, Radziwie-Grabina, Staroźreby-Drobin czy Staroźreby-Góra. Linie izolowane są bardziej odporne na warunki atmosferyczne i rzadziej reagują samoczynnymi wyłączeniami na zakłócenia powodowane np. podczas styku z gałęziami drzew. Podobnie jak w latach ubiegłych, kontynuowana będzie realizacja programów zwiększających jakość usługi dystrybucyjnej, czyli ciągłość i niezawodność dostaw energii elektrycznej. W ramach automatyzacji sieci średnich napięć, zamontowanych zostanie kolejnych 45 szt. rozłączników sterowanych zdalnie. Umożliwią one podzielenie ciągów liniowych na krótsze, co bezpośrednio przekłada się na szybsze lokalizowanie miejsca awarii, a tym samym skrócenie sumarycznego czasu wyłączeń. Modernizacja i unowocześnianie sieci W celu poprawy parametrów dostarczanej energii, kontynuowany będzie program digitalizacji sieci wysokich napięć. Polega on na wymianie wyeksploatowanych zabezpieczeń na nowoczesne cyfrowe, zwiększające ochronę przed skutkami zwarć. Kompleksowo zmodernizowana zostanie linia wysokiego napięcia (110 kV) relacji Tuczki-Lidzbark, polegająca na wymianie izolacji linii, włącznie z poprawą rezystancji uziemień stanowisk słupowych. W ubiegłych latach unowocześnione zostały linie na trasach Gostynin-Kutno oraz Działdowo-Tuczki. Na podstawie bieżącej kontroli okresów eksploatacji urządzeń, do modernizacji wytypowane są w tym roku Główne Punkty Zasilania w Płocku i Nasielsku, a w Kutnie i Sklęczkach wybudowane zostaną całkowicie nowe jednostki o mocy 25MVA. Wymienionych zostanie także 90 szt. zużytych technicznie transformatorów średniego napięcia, co wpłynie nie tylko na ograniczenie strat energii elektrycznej, ale również na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Przy okazji inwestycji miejskich, skorelowane zostaną prace związane z kablowaniem sieci średnich napięć, m.in. w Ciechanowie, cała ulica Płońska, a także awaryjne odcinki w Pułtusku. Inwestycje w sieci niskiego napięcia koncentrują się przede wszystkim na wymianie przewodów i przyłączy na izolowane (projekt jest już zrealizowany w Gójsku) oraz modernizacji ciągów liniowych o podwyższonej awaryjności (w tym roku prace zaplanowane są m.in. w miejscowościach Raciborów, Mała Wieś i Miszewo Murowane). W ramach rozbudowy sieci związanej z potrzebami przyłączeniowymi, planowane jest wybudowanie 35 km linii średnich napięć, 130 km linii niskiego napięcia oraz postawienie 70 stacji transformatorowych SN/nN. Na potrzeby przyłączania farm wiatrowych rozbudowane zostaną 3 Główne Punkty Zasilania w Wyszogrodzie, Działdowie i Staroźrebach.
Źródło ENERGA-Operator. Dostarczył netPR.pl
Authors

Related posts

Top