Słupsk: Finał akcji „Pomagaj z ENERGĄ”

W miniony czwartek 26 sierpnia w słupskim Oddziale ENERGI-OPERATOR SA odbyło się uroczyste wręczenie czeków pieniężnych lokalnym organizacjom pożytku publicznego na łączna kwotę 36 800,00 zł,- Na uroczystość przybyli przedstawiciele zarządów wszystkich 6 wyróżnionych w akcji „Pomagaj z ENERGĄ" organizacji: Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych "Nadzieja", Banku Żywności w Słupsku, Słupskiego Stowarzyszenia "Amazonka", Słupskiego Stowarzyszenia Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie "Krąg", Stowarzyszenia Rozwoju Słupskiej Neurochirurgii "CEREBRUM" w Słupsku , Towarzystwa Opieki Paliatywnej im. Janiny Różyckiej. - To dzięki głosom pracowników ENERGI i ich udziale w tej wyjątkowej akcji pojawi się uśmiech na twarzach u  najbardziej potrzebujących - podkreślali zgodnie zaproszeni goście odbierając symboliczne czeki pieniężne z rąk dyrektora ds. Dystrybucji - Jacka Badery. Akcja  „Pomagaj z Energą" jest prowadzona przez  fundację Energa od dwóch lat  i obejmuje swoim zasięgiem  ponad jedną czwartą Polski. Ma na celu wsparcie finansowe  organizacji udzielających pomoc najbardziej jej potrzebującym, integruje również pracowników wokół wspólnej idei - pomagania innym.
Źródło ENERGA-Operator. Dostarczył netPR.pl
Authors

Related posts

Top