Tag Archives: EDSO

ENERGA-Operator współpracuje z EDSO for Smart Grids

ENERGA-Operator SA przystąpiła do europejskiego stowarzyszenia EDSO for Smart Grids. Organizacja ta, współpracując z  Komisją Europejską, buduje nowe standardy rozwoju i zarządzania, jak też uczestniczy w tworzeniu regulacji prawnych dotyczących inteligentnych sieci dystrybucyjnych. Współpraca ENERGI-Operator z największymi Operatorami Systemów Dystrybucyjnych

Top