Tag Archives: Global Compact

ENERGA w Global Compact

Spółka ENERGA-OPERATOR została członkiem programu ONZ Global Compact. Do tego prestiżowego grona przyjmowane są firmy propagujące zasady odpowiedzialności społecznej biznesu. Global Compact to program Organizacji Narodów Zjednoczonych, którego uczestnicy zobowiązują się do przyjęcia, stosowania i propagowania, we wszystkich sferach działalności, dziesięciu…
Top