Tag Archives: Janusz Borowski

Toruń: ENERGA-OPERATOR z Policją przeciw złodziejom infrastruktury. Są pierwsze pozytywne efekty

Zacieśnienie współpracy na rzecz przeciwdziałania kradzieży i dewastacji infrastruktury elektroenergetycznej było przedmiotem spotkania kierownictwa oddziału z Komendantami Policji z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Energa-Operator w Toruniu: Nowoczesne systemy do walki z kradzieżą transformatorów

Energa-Operator w Toruniu walczy z kradzieżami i dewastacją elementów sieci elektroenergetycznej. Tylko w pierwszej połowie roku 2012 skradziono 40 transformatorów. Sojusz przeciw złodziejom infrastruktury energetycznej, kolejowej i telekomunikacyjnej zawiązały państwowe urzędy regulacyjne.

Top