Tag Archives: KDT

Poprawa wyników finansowych Grupy TAURON w trzecim kwartale oraz za trzy kwartały 2012 r.

  • Przychody Grupy TAURON po trzech kwartałach 2012 r. wyniosły ponad 18,2 mld zł, czyli ok. 20,1 proc. więcej  niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, kiedy TAURON wypracował 15,2 mld zł przychodów.
  • Wzrost EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) w okresie
Top