Tag Archives: Korei Po

ENERGA przygotowuje się do budowy elektrowni

Przygotowanie i realizacja projektów budowy nowych elektrowni były celem wizyty przedstawicieli Grupy ENERGA w Korei Południowej. Najbardziej prawdopodobną lokalizacją nowych mocy wytwórczych jest Zespół Elektrowni Ostrołęka.

Wzmocnienie pozycji Grupy ENERGA w sektorze wytwarzania jest obecnie jednym z najważniejszych  celów działania …

Top