Tag Archives: Nowy Wi

Płock: ostrożne przywracanie zasilania

Płock: ostrożne przywracanie zasilania

Po ustabilizowaniu się poziomu wody na zalanych terenach, brygady Pogotowia Energetycznego pracują nad takim skonfigurowaniem sieci energetycznej, by maksymalnie ograniczyć zasięg koniecznych wyłączeń.

Głównym zadaniem służb energetycznych w poprzednich dniach było zabezpieczanie zalanych urządzeń, by nie stanowiły zagrożenia porażeniowego. Teraz, …

Top