Tag Archives: OSD

Energa-Operator wdraża infrastrukturę teleinformatyczną rynku energii

Energa-Operator SA wypracowała koncepcję działania na rynku energii jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) i kompleksowo informatyzuje swoje procesy tworząc Platformę Obsługi Konkurencyjnego Rynku Energii. Jako drugi w Polsce operator zdecydował o zapewnieniu wsparcia informatycznego dla zakupu energii na pokrycie strat,

ENERGA-OPERATOR ma decyzję ważną 12 lat

Spółka ENERGA-OPERATOR została wyznaczona operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego do 2020 roku. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję, na mocy której spółka będzie pełnić tę funkcję na obszarze i w okresie określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej, tj. do 31
Top