Tag Archives: Pana Arkadiusza Marat

Nowy zarząd ENERGA-OBRÓT SA

Rada Nadzorcza ENERGA-OBRÓT SA zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami i dokonaniu oceny ich predyspozycji, wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do zajmowania tych stanowisk Rada Nadzorcza z dniem 26 maja 2008 r. …

Top