Tag Archives: Stowarzyszenie Chorych

Toruń: Ponad 80 tys. zł przekażą pracownicy Oddziału Toruńskiego ENERGI-OPERATOR kujawsko-pomorskim organizacjom charytatywnym.

Już po raz drugi ENERGA SA zapytała  swych pracowników, które organizacje pożytku publicznego należy na danym terenie wesprzeć finansowo. W ramach projektu „Pomagaj z Energą” spółka zwróciła się do pracowników o wytypowanie organizacji pożytku publicznego. W  programie wzięło

Top