Tag Archives: Strategii Europa

Inwestycje w energetyce również ze środków unijnych

Rozwój energetyki w oparciu o środki planowane w przyszłej perspektywie budżetowej UE 2014-2020 był tematem odbywającej się 19 listopada w Katowicach konferencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, która odbyła się dziś w Katowicach z udziałem minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, sekretarza
Top