Tag Archives: Transportu Kolejowego

Energa-Operator w Toruniu: Nowoczesne systemy do walki z kradzieżą transformatorów

Energa-Operator w Toruniu walczy z kradzieżami i dewastacją elementów sieci elektroenergetycznej. Tylko w pierwszej połowie roku 2012 skradziono 40 transformatorów. Sojusz przeciw złodziejom infrastruktury energetycznej, kolejowej i telekomunikacyjnej zawiązały państwowe urzędy regulacyjne.

Top