Tag Archives: UE

Stop naciągaczom ? podpisuję tylko uczciwe umowy

Stop naciągaczom ? podpisuję tylko uczciwe umowy

Każdego miesiąca do TAURONA zgłasza się z prośbą o pomoc blisko 2 tys. klientów, którzy zostali nakłonieni do podpisania niekorzystnych umów z nowym sprzedawcą energii. By pomóc osobom oszukanym i ostrzec innych klientów, aby nie stali się ofiarami naciągaczy, TAURON

Inwestycje w energetyce również ze środków unijnych

Rozwój energetyki w oparciu o środki planowane w przyszłej perspektywie budżetowej UE 2014-2020 był tematem odbywającej się 19 listopada w Katowicach konferencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, która odbyła się dziś w Katowicach z udziałem minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, sekretarza

ENERGA-Operator współpracuje z EDSO for Smart Grids

ENERGA-Operator SA przystąpiła do europejskiego stowarzyszenia EDSO for Smart Grids. Organizacja ta, współpracując z  Komisją Europejską, buduje nowe standardy rozwoju i zarządzania, jak też uczestniczy w tworzeniu regulacji prawnych dotyczących inteligentnych sieci dystrybucyjnych. Współpraca ENERGI-Operator z największymi Operatorami Systemów Dystrybucyjnych

9 milionów z NFOŚiGW na wymianę transformatorów

Energa-Operator otrzyma blisko 9 milionów zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wspierającego działania w zakresie efektywnej dystrybucji energii. Dzięki temu do końca 2013 r. we wszystkich oddziałach spółki wymienionych
Top