Tag Archives: Uniwersytecie Gda

Roman Szyszko wiceprezesem zarządu ds. finansowych – Komunikat Rady Nadzorczej ENERGA S.A.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko  Wiceprezesa Zarządu ENERGA S.A. ds. Finansowych (przeprowadzone stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych
Top