Praca articles

Outsourcing na start (up)

Warszawa, 9 września 2016 r.

Informacja prasowa

Istnieje obiegowy pogląd, że opcję outsourcingu należy rozważyć dopiero, gdy firma się rozrośnie, a pewne procesy zaczną nas przerastać. Tymczasem oddelegowanie na zewnątrz części zadań bywa zbawienne dla start-upów i początkujących przedsiębiorców. Dlaczego …

Top