Tag Archives: Akcjonariuszy Sp

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2011 dla Akcjonariuszy Spółki TAURON Polska Energia S.A. którzy nie zdeponowali akcji na rachunkach brokerskich do dnia 2 lipca 2012 roku

Zarząd Spółki TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka) uprzejmie informuje, że dywidenda za rok 2011 dla akcjonariuszy, którzy nie zdeponowali akcji Spółki na rachunkach brokerskich do dnia ustalenia praw do dywidendy tj. 2 lipca 2012 roku i
Top