Tag Archives: Instytucje Finansowe

Inwestycje ENERGA-OPERATOR: dla klientów i środowiska

Program inwestycyjny ENERGA-OPERATOR na lata 2009-2011, finansowany ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) oraz Nordyckiego Banku Inwestycyjnego (NIB) w łącznej kwocie 2,5 mld złotych przyczyni się do znacznej poprawy bezpieczeństwa energetycznego terenów obsługiwanych przez

Top