Tag Archives: PLN

Energa ? Operator SA: EURO w Gdańsku przyspieszyło modernizację linii i obiektów energetycznych

Energa-Operator, czwarta co do wielkości w Polsce spółka zajmująca się dystrybucją energii elektrycznej, zrealizowała kluczowe inwestycje oraz prace modernizacyjne zaplanowane w ramach przygotowań Polski do Euro 2012, przeznaczając na nie łącznie ok. 50 mln PLN (11, 650 mln euro).  

Top