Tag Archives: Punkty Zasilania

ENERGA-OPERATOR poprawia komunikację z klientami. Mapka wskaże, gdzie nie ma prądu

ENERGA-OPERATOR uruchomiła na stronie WWW aktualizowaną w trybie online mapkę do sprawdzania informacji o bieżących i planowych wyłączeniach prądu. Spółka ulepszyła też system przyjmowania zgłoszeń awaryjnych i uruchomiła ogólnopolski numer zgłoszeniowy.

ENERGA-OPERATOR uruchomiła na stronie internetowej nową funkcjonalną mapkę
do…

Energa-Operator zainstaluje kolejne 310 tys. inteligentnych liczników

Energa-Operator zainstaluje 310 tysięcy inteligentnych liczników w technologii PRIME w ramach kolejnego etapu realizacji projektu inteligentnego opomiarowania w spółce. Jako zwycięzcę przetargu rozpisanego wśród firm, które zawarły umowę ramową na dostawę urządzeń, wskazano konsorcjum T-Matic Systems Sp. z o.o. i

Energa ? Operator SA: EURO w Gdańsku przyspieszyło modernizację linii i obiektów energetycznych

Energa-Operator, czwarta co do wielkości w Polsce spółka zajmująca się dystrybucją energii elektrycznej, zrealizowała kluczowe inwestycje oraz prace modernizacyjne zaplanowane w ramach przygotowań Polski do Euro 2012, przeznaczając na nie łącznie ok. 50 mln PLN (11, 650 mln euro).  

Słupsk: Rozwój Pomorza poprzez inwestycje energetyczne ENERGI-OPERATOR Oddziału w Słupsku

? Ponad 75 mln zł,- zainwestowano w 2010 r. w modernizację i rozbudowę całej infrastruktury energetycznej ENERGA-OPERATOR w okolicach  Słupska, Człuchowa, Lęborka, Bytowa. Wybudowano i zmodernizowano linie energetyczne oraz stacje transformatorowe. Inwestycje te są częścią wieloletniego programu rozbudowy sieci energetycznej
Top