Elektroenergetyka Wiadomości branżowe

Ponad 543 mln zł dywidendy dla akcjonariuszy

24 kwietnia Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia dokonało m.in. podziału zysku. Na dywidendę przeznaczono około połowy zysku netto spółki wypracowanego w 2011 r., czyli 543,29 mln zł, co daje 0,31 zł na jedną akcję. To więcej o około 100 proc. w porównaniu do ubiegłego roku, kiedy to dywidenda wyniosła blisko 263 mln zł (0,15 zł na akcję). Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu 540,13 mln zł na kapitał zapasowy. Podczas obrad rozpatrzono również sprawozdania i wnioski, a następnie podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności TAURON Polska Energia oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za rok obrotowy 2011; zatwierdzenia sprawozdania finansowego TAURONA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej zgodnych z MSSF (Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej) za rok zakończony 31 grudnia 2011 r.Oprócz podziału zysku i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ustalono także dzień dywidendy, który przypada na 2 lipca br., a jej wypłata nastąpi 20 lipca.ZWZ udzieliło absolutorium wszystkim

24 kwietnia Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia dokonało m.in. podziału zysku. Na dywidendę przeznaczono około połowy zysku netto spółki wypracowanego w 2011 r., czyli 543,29 mln zł, co daje 0,31 zł na jedną akcję. To więcej o około 100 proc. w porównaniu do ubiegłego roku, kiedy to dywidenda wyniosła blisko 263 mln zł (0,15 zł na akcję). Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu 540,13 mln zł na kapitał zapasowy.

<

p> 

Podczas obrad rozpatrzono również sprawozdania i wnioski, a następnie podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności TAURON Polska Energia oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za rok obrotowy 2011; zatwierdzenia sprawozdania finansowego TAURONA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej zgodnych z MSSF (Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej) za rok zakończony 31 grudnia 2011 r.

Oprócz podziału zysku i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ustalono także dzień dywidendy, który przypada na 2 lipca br., a jej wypłata nastąpi 20 lipca.

ZWZ udzieliło absolutorium wszystkim członkom zarządu oraz rady nadzorczej spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2011.

Podjęto również uchwałę w sprawie zmiany statutu spółki w zakresie istotnej zmiany przedmiotu działalności. Działalność spółki zostanie rozszerzona o górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego, działalność usługową wspomagającą eksploatację złóż tych paliw, wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej i paliw gazowych oraz wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich.

 

Źródło TAURON Polska Energia SA. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  Dzień Inwestora Indywidualnego z TAURONEM

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy