Elektroenergetyka Energia odnawialna Wiadomości branżowe

ENERGA-Operator jako pierwsza centralizuje zarządzanie siecią

ENERGA-Operator jako pierwsza centralizuje zarządzanie siecią
Sterowanie przesyłem energii elektrycznej z jednego miejsca, niezwykle ważne m. in. w czasie rozległych awarii wywołanych klęskami żywiołowymi, to jedna z zalet właśnie uruchomionej Centralnej Dyspozycji Mocy Energi-Operator. To pierwszy taki system działający w dużych polskich grupach energetycznych. CDM nie tylko radykalnie usprawnia zarządzanie siecią, poszerza przekazywane dyspozytorom informacje i skraca czas reakcji, ale jest też kolejnym ważnym krokiem w procesie integracji technicznej Grupy ENERGA, powstałej z ośmiu dawnych zakładów energetycznych północnej i środkowej Polski.ENERGA-Operator jest pierwszym polskim operatorem systemu dystrybucyjnego, który koordynuje zarządzanie siecią z jednego miejsca na całym swym obszarze. Praca sieci śledzona jest w trybie on-line, a do końca roku zintegrowane specjalistyczne oprogramowanie pozwoli na pełne sterowanie ruchem na terenie ¼ kraju.- Choć to nowość w Polsce, na podobnej zasadzie działają zachodnie dyspozycje mocy, gdyż pozwalają na to nowoczesne technologie - komentuje Leszek Nowak, prezes ENERGA-Operator. - To milowy krok ku integracji zarządzania wysokimi napięciami na terenie naszej spółki oraz ku przebudowie całego systemu zarządzania. Naszym

Sterowanie przesyłem energii elektrycznej z jednego miejsca, niezwykle ważne m. in. w czasie rozległych awarii wywołanych klęskami żywiołowymi, to jedna z zalet właśnie uruchomionej Centralnej Dyspozycji Mocy Energi-Operator. To pierwszy taki system działający w dużych polskich grupach energetycznych. CDM nie tylko radykalnie usprawnia zarządzanie siecią, poszerza przekazywane dyspozytorom informacje i skraca czas reakcji, ale jest też kolejnym ważnym krokiem w procesie integracji technicznej Grupy ENERGA, powstałej z ośmiu dawnych zakładów energetycznych północnej i środkowej Polski.

ENERGA-Operator jest pierwszym polskim operatorem systemu dystrybucyjnego, który koordynuje zarządzanie siecią z jednego miejsca na całym swym obszarze. Praca sieci śledzona jest w trybie on-line, a do końca roku zintegrowane specjalistyczne oprogramowanie pozwoli na pełne sterowanie ruchem na terenie ¼ kraju.

– Choć to nowość w Polsce, na podobnej zasadzie działają zachodnie dyspozycje mocy, gdyż pozwalają na to nowoczesne technologie – komentuje Leszek Nowak, prezes ENERGA-Operator. – To milowy krok ku integracji zarządzania wysokimi napięciami na terenie naszej spółki oraz ku przebudowie całego systemu zarządzania. Naszym strategicznym celem jest niezawodność dostaw energii i daleko idąca poprawa bezpieczeństwa energetycznego na obsługiwanym przez Energę terenie.

Skupienie w jednym miejscu zarządzania energią elektryczną ma na celu m.in. poprawę szybkości lokalizowania i usuwania awarii, a także lepsze planowanie prac konserwacyjnych sieci wysokich napięć. Zaletą rozwiązania wdrażanego w gdańskiej firmie jest to, że na z pomocą jednego sytemu dyspozytorskiego można zarządzać całą siecią oraz obserwować cały obszar, poszczególne jego wycinki aż do zbliżenia konkretnego urządzenia.

Podobnym systemem dysponują Polskie Sieci Elektroenergetyczne, którym podlegają krajowe sieci najwyższych napięć  (220 kV i 440 kV) oraz Vattenfall czy RWE, przy czym te dwie ostatnie spółki obejmują  znacznie mniejsze geograficznie obszary.

To nie pierwsza nowość zastosowana przez gdańskiego dystrybutora energii, który ma ambicję stać się najbardziej innowacyjną spółką energetyczną. Przed rokiem spółka we współpracy z Instytutem Energetyki wprowadziła systematyczne pomiary dynamicznej obciążalności sieci – celem tego badania jest wsparcie decyzji inwestycyjnych oraz bardziej efektywne wykorzystanie istniejących linii.

A to już wiesz?  Sukces nowych technologii na polach KOV na Ukrainie

ENERGA-Operator zajmuje się dystrybucją energii elektrycznej na obszarze ¼ kraju. Spółka przesyła łącznie około 23 TWh energii rocznie i eksploatuje blisko 165 tys. km  linii energetycznych, z czego blisko 6,5 tys. to linie wysokiego napięcia.

Źródło ENERGA-Operator. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy