Kolejne połączenie spółek TAURONA

31 stycznia TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i TAURON Obsługa Klienta GZE Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach połączyły się.

TOK przejmuje wszystkie prawa i obowiązki TOK GZE. Połączenie, podobnie jak poprzednie inkorporacje w Grupie, wynika ze strategii TAURONA w zakresie upraszczania struktury organizacyjnej oraz wdrażania modelu biznesowego, w ramach którego konsolidowane są spółki prowadzące tę samą działalność.

Wdrażanie modelu biznesowego, polegające na centralizacji zadań z tych samych obszarów przez jeden podmiot, rozpoczęło się we wrześniu 2011 roku, kiedy działające w Grupie TAURON spółki zintegrowały swoją działalność i powstały nowe podmioty takie jak: TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Ekoenergia
 i TAURON Ciepło.

Kolejny etap konsolidacji jest związany z przejęciem, w grudniu 2011 r., przez TAURON  aktywów Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego od koncernu Vattenfall. W jego wyniku
 w strukturę Grupy zostały włączone spółki zajmujące się analogiczną działalnością, jak już istniejące podmioty.

W październiku 2012 r. zarejestrowane zostało połączenie spółek TAURON Dystrybucja z TAURON Dystrybucja GZE oraz TAURON Ekoenergia z TAURON Ekoenergia GZE.

TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Sprzedaż GZE, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Obsługa Klienta GZE, Południowy Koncern Węglowy, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło.
Źródło TAURON Polska Energia SA. Dostarczył netPR.pl
Authors

Related posts

Top