Wiadomości branżowe

Nowy odwiert Serinus Energy na Ukrainie przygotowywany do testów, z drugiego popłynął gaz

Nowy odwiert Serinus Energy na Ukrainie przygotowywany do testów, z drugiego popłynął gaz
Odwiert poszukiwawczy Makiejewskoje-17 został orurowany do końcowej głębokości 3.445 metrów i będzie obecnie przygotowywany do przetestowania i podłączenia. Z kolei podczas testów orurowanego odwiertu Olgowskoje-24, uzyskano przepływ gazu. Odwiert zostanie poddany stymulacji jeszcze w tym roku. Prace na Ukrainie postępują bez przestojów i zmian.„Jestem bardzo zadowolony z efektów działań Spółki od początku roku. Sukces odwiertu M-17, uruchomienie nowej stacji przetwórstwa gazu oraz zaplanowane na ten rok nowe odwierty i program stymulacji istniejących, dają dużą nadzieję na istotne zwiększenie produkcji. Wymierne efekty pozwalają nam oczekiwać niezmiennego tempa wzrostów. Śledzimy z uwagą sytuację na Ukrainie – nie wpływa ona na nasze działania i prace przebiegają bez zmian i bez zakłóceń” – powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej.Odwiert Makiejewskoje-17Celem odwiertu M-17 był gaz odkryty podczas prac przy odwiercie M-16 w piaskowcu strefy S6. Rejestry wykazały obecność w tej strefie warstwy gazu o grubości 9 metrów, potencjalnie opłacalnego do

Odwiert poszukiwawczy Makiejewskoje-17 został orurowany do końcowej głębokości 3.445 metrów i będzie obecnie przygotowywany do przetestowania i podłączenia. Z kolei podczas testów orurowanego odwiertu Olgowskoje-24, uzyskano przepływ gazu. Odwiert zostanie poddany stymulacji jeszcze w tym roku. Prace na Ukrainie postępują bez przestojów i zmian.

?Jestem bardzo zadowolony z efektów działań Spółki od początku roku. Sukces odwiertu M-17, uruchomienie nowej stacji przetwórstwa gazu oraz zaplanowane na ten rok nowe odwierty i program stymulacji istniejących, dają dużą nadzieję na istotne zwiększenie produkcji. Wymierne efekty pozwalają nam oczekiwać niezmiennego tempa wzrostów. Śledzimy z uwagą sytuację na Ukrainie ? nie wpływa ona na nasze działania i prace przebiegają bez zmian i bez zakłóceń? ? powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Odwiert Makiejewskoje-17

Celem odwiertu M-17 był gaz odkryty podczas prac przy odwiercie M-16 w piaskowcu strefy S6. Rejestry wykazały obecność w tej strefie warstwy gazu o grubości 9 metrów, potencjalnie opłacalnego do wydobycia, ze średnią porowatością na poziomie 15 proc. ? a miejscami sięgającą 22 proc. Warstwa o grubości 2,5 metra, również o potencjale komercyjnym, znajduje się też w strefie S5.

Analizy wskazują, że istnieją kolejne dwie strefy, które należy poddać testom. Jedna z nich wykazała 22 metry piaskowca nasyconego gazem, natomiast w kolejnej prawdopodobnie mogą znajdować się węglowodory. Obie wymagają dodatkowych analiz i badań w celu weryfikacji potencjału.

Pole Makiejewskoje jest najbardziej produktywną koncesją Serinus na Ukrainie. Wydobycie prowadzone jest z sześciu odwiertów produkcyjnych i wynosi 422 tys. m sześc. gazu dziennie (294 tys. m sześc. dziennie przypadające na 70 proc. udział Serinus). Pochodzi z niego ok. 48 proc. całkowitej ukraińskiej produkcji Spółki.

Odwiert Olgowskoje-24

Prace wiertnicze przy O-24 zostały zakończone w październiku, wówczas odkryto trzy potencjalne strefy zawierające węglowodory. Trzeci wykonany test wykazał przepływ gazu, jednak wymagający szczelinowania. Stymulacja tej strefy (R-30c) była już przeprowadzana
z dobrym skutkiem w odwiertach O-4, O-5, O-6 i O-8.

A to już wiesz?  Najlepszy kwartalny wynik Kulczyk Oil Ventures

Produkcja z pola Olgowskoje prowadzone jest obecnie z dziesięciu odwiertów i wynosi 382 tys. m sześc. gazu dziennie (269 tys. m sześc. gazu dziennie przypadające na 70 proc. udział Serinus).

 

Serinus planuje w tym roku wykonać dwa dodatkowe odwierty na obszarze koncesji Makiejewskoje oraz jeden na polu Olgowskoje.

 

O Serinus Energy

Serinus Energy to międzynarodowa spółka wydobywająca oraz poszukująca ropy naftowej i gazu, posiadająca zdywersyfikowany portfel projektów na Ukrainie, w Brunei, Tunezji i Rumunii: 13 koncesji na 3 kontynentach, m.in. na Ukrainie w Tunezji, Brunei i Rumunii. Średnia miesięczna produkcja z aktywów na Ukrainie (gaz ziemny) i w Tunezji (ropa naftowa) wynosi ponad 5.000 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie (boepd), zaś rezerwy 2P dla Ukrainy i Tunezji wynoszą 20,6 milionów baryłek ekwiwalentu ropy (MMboe). W ciągu 3 lat od rozpoczęcia inwestycji na Ukrainie produkcja wzrosła ponad pięciokrotnie. Serinus Energy jest notowany na dwóch parkietach: na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto (TSX). Głównym akcjonariuszem Spółki jest Kulczyk Investments S.A. ? międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements)

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań Spółki lub jej spółek zależnych, jak też odnoszących się do określonych odwiertów wykonanych lub które będą wykonywane, lub do badań sejsmicznych, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych. Mimo, że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze występujące na obszarach działania Spółki oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Źródło SERINUS ENERGY. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy