Elektroenergetyka Wiadomości branżowe

TAURON z udziałami w spółce jądrowej

TAURON Polska Energia zawarł 15 kwietnia umowę nabycia udziałów w PGE EJ1 – spółce odpowiedzialnej za budowę i eksplantację pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce o mocy ok. 3.000 MWe Na mocy umowy TAURON - podobnie jak pozostali partnerzy projektu, tj. KGHM Polska Miedź i ENEA  - nabył  od Polskiej Grupy Energetycznej  10 proc udziałów w spółce PGE

TAURON Polska Energia zawarł 15 kwietnia umowę nabycia udziałów w PGE EJ1 ? spółce odpowiedzialnej za budowę i eksplantację pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce o mocy ok. 3.000 MWe

Na mocy umowy TAURON – podobnie jak pozostali partnerzy projektu, tj. KGHM Polska Miedź i ENEA  – nabył  od Polskiej Grupy Energetycznej  10 proc udziałów w spółce PGE EJ 1.

Zgodnie z umową wspólników z 3 września ubiegłego roku strony będą wspólnie i proporcjonalnie do posiadanych udziałów finansować działania w ramach fazy wstępnej projektu, która ma na celu określenie takich elementów jak potencjalni partnerzy, w tym partner strategiczny, dostawcy technologii, wykonawcy EPC (Engineering, Procurement, Construction), dostawcy paliwa jądrowego oraz pozyskanie finansowania dla projektu, a także organizacyjne i kompetencyjne przygotowanie PGE EJ 1 do roli przyszłego operatora elektrowni jądrowej, odpowiedzialnego za jej bezpieczną i efektywną eksploatację (postępowanie zintegrowane).

Partnerzy przewidują, że kolejne decyzje dotyczące projektu, w tym deklaracje dalszego uczestnictwa stron w kolejnym jego etapie, zostaną podjęte po zakończeniu fazy wstępnej bezpośrednio przed rozstrzygnięciem postępowania zintegrowanego.


dostarczył infoWire.pl

Źródło TAURON Polska Energia SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy