Wiadomości branżowe Wydobycie

Wiertnica na miejscu pierwszego odwiertu w Brunei

Wiertnica na miejscu pierwszego odwiertu w Brunei
KOV rozpoczyna kolejny etap prac w Brunei. Na miejsce planowanego odwiertu w Bloku L dotarła zakontraktowana wiertnica. Trwają prace związane z jej instalacją oraz z przygotowaniem do wykonania odwiertu. Prace rozpoczną się w połowie maja.Lukut Updip-1 (LKU-1) jest pierwszym odwiertem wykonywanym przez Kulczyk Oil Ventures, jako operatora w Bloku L w Brunei. Po intensywnym programie badań sejsmicznych, w wyniku analizy danych, wytypowano miejsca dwóch odwiertów, które będą testowały potencjał złoża. Obecnie trwają prace przygotowawcze związane z wykonaniem pierwszej studni i instalacja wiertnicy. Planowany termin rozpoczęcia prac to połowa maja.Odwiert będzie badał struktury złoża, w miejscu, w którym krzyżują się dwie antykliny. KOV spodziewa się wystąpienia nadciśnienia, planowane jest zatem wykorzystanie technik pozwalających na zarządzanie tym zjawiskiem.KOV posiada 90 proc. udział w Bloku L poprzez dwie spółki zależne (100 proc.): Kulczyk Oil Brunei Limited, która ma 40 proc. udziałów i AED SEA, która posiada 50 proc. udziałów i jest operatorem bloku.O Kulczyk OilKulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy

KOV rozpoczyna kolejny etap prac w Brunei. Na miejsce planowanego odwiertu w Bloku L dotarła zakontraktowana wiertnica. Trwają prace związane z jej instalacją oraz z przygotowaniem do wykonania odwiertu. Prace rozpoczną się w połowie maja.

Lukut Updip-1 (LKU-1) jest pierwszym odwiertem wykonywanym przez Kulczyk Oil Ventures, jako operatora w Bloku L w Brunei. Po intensywnym programie badań sejsmicznych, w wyniku analizy danych, wytypowano miejsca dwóch odwiertów, które będą testowały potencjał złoża. Obecnie trwają prace przygotowawcze związane z wykonaniem pierwszej studni i instalacja wiertnicy. Planowany termin rozpoczęcia prac to połowa maja.

<

p>Odwiert będzie badał struktury złoża, w miejscu, w którym krzyżują się dwie antykliny. KOV spodziewa się wystąpienia nadciśnienia, planowane jest zatem wykorzystanie technik pozwalających na zarządzanie tym zjawiskiem.

KOV posiada 90 proc. udział w Bloku L poprzez dwie spółki zależne (100 proc.): Kulczyk Oil Brunei Limited, która ma 40 proc. udziałów i AED SEA, która posiada 50 proc. udziałów i jest operatorem bloku.

O Kulczyk Oil

Kulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei i Syrii oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie. Akcje zwykłe Kulczyk Oil są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol KOV).

Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech koncesjach.

W Brunei KOV posiada 90 proc. udział w umowie o podziale wpływów z wydobycia, uprawniający do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L, obejmującego obszar lądowy i morski o powierzchni 1.123 km? w północnym Brunei.

W Syrii KOV posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km?, położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział KOV w Bloku 9 zmieni się na 45 proc. W lipcu 2012 r. KOV zadeklarowała występowanie siły wyższej w odniesieniu do swoich działań operacyjnych w Syrii.

Głównym akcjonariuszem spółki jest Kulczyk Investments S.A. – międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements):

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań KUB-Gas oraz należących do niej obszarów koncesyjnych na Ukrainie, jak też określonych odwiertów wykonanych na ich obszarze, które nie stanowią danych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada

Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada

Tel: +1-403-264-8877

Fax: +1-403-264-8861

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,

Box 37174, Dubai, United Arab Emirates

Tel: +971-4-339-5212

Fax: +971-4-339-5174


Polska

Nowogrodzka 18/29

00-511 Warszawa, Polska

Tel: +48 (22) 414 21 00

Fax: +48 (22) 412 48 60

 

 

Źródło SERINUS ENERGY. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  Pierwsza dywidenda dla KOV - 7 mln USD z ukraińskich aktywów

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy