Elektroenergetyka Energia odnawialna Wiadomości branżowe

Energa-Operator: priorytetem dalsza poprawa niezawodności

Plan inwestycyjny Energa-Operator w roku 2013 opiewa na wartość 1 442 mln. zł i jest o 1,7% wyższy od wydatków poniesionych w 2012 r., które zamknęły się kwotą 1 418 mln  zł. To rekordowa kwota, stanowiąca szczyt nakładów w programie inwestycyjnym spółki na lata 2009-2015.Więcej odbiorców i mocyW 2012 roku Energa-Operator przyłączyła do sieci ponad 24 tys. 300 nowych odbiorców oraz 64 odnawialne źródła energii o łącznej mocy przyłączeniowej 348 MW. Wybudowano  ponad 2100 km nowych linii wszystkich napięć wraz z przyłączami. Do inwestycji w tym obszarze należy zaliczyć również budowę 3 nowych Głównych Punktów Zasilania (GPZ) oraz wykonanie 653 rozdzielczych stacji transformatorowych.Ponad 46 proc. planu na 2013 r. wiąże się z przyłączeniami do sieci  ok. 21 tys. nowych odbiorców oraz 42 nowych źródeł OZE  (zwłaszcza farm wiatrowych) o łącznej mocy przyłączeniowej 425 MW).  W roku 2013 zostanie wybudowanych blisko 2 000 km linii napowietrznych i kablowych  oraz 800 stacji średniego i niskiego napięcia, a także zakończy się realizacja

Plan inwestycyjny Energa-Operator w roku 2013 opiewa na wartość 1 442 mln. zł i jest o 1,7% wyższy od wydatków poniesionych w 2012 r., które zamknęły się kwotą 1 418 mln  zł. To rekordowa kwota, stanowiąca szczyt nakładów w programie inwestycyjnym spółki na lata 2009-2015.

Więcej odbiorców i mocy

W 2012 roku Energa-Operator przyłączyła do sieci ponad 24 tys. 300 nowych odbiorców oraz 64 odnawialne źródła energii o łącznej mocy przyłączeniowej 348 MW. Wybudowano  ponad 2100 km nowych linii wszystkich napięć wraz z przyłączami. Do inwestycji w tym obszarze należy zaliczyć również budowę 3 nowych Głównych Punktów Zasilania (GPZ) oraz wykonanie 653 rozdzielczych stacji transformatorowych.

Ponad 46 proc. planu na 2013 r. wiąże się z przyłączeniami do sieci  ok. 21 tys. nowych odbiorców oraz 42 nowych źródeł OZE  (zwłaszcza farm wiatrowych) o łącznej mocy przyłączeniowej 425 MW).  W roku 2013 zostanie wybudowanych blisko 2 000 km linii napowietrznych i kablowych  oraz 800 stacji średniego i niskiego napięcia, a także zakończy się realizacja 9 nowych GPZ.

Aby podnieść niezawodność

Łącznie w 2012 roku Energa-Operator unowocześniła  1545 km linii napowietrznych i kablowych, 96 GPZ oraz 1 076 stacji średniego i niskiego napięcia.

W 2013 r. blisko 42 proc. planu inwestycyjnego wiąże się z modernizacją sieci w celu poprawy niezawodności przesyłu lub w związku ze wzrostem przesyłu mocy w sieciach elektroenergetycznych.

Plan modernizacji na ten rok opiewa na kwotę  605,8 mln zł i obejmuje unowocześnienie: blisko 1400 km linii napowietrznych i kablowych, 98 GPZ oraz 282 stacji średniego i niskiego napięcia

Największe wzrosty nakładów w porównaniu z ub.r. przewidziano na modernizację sieci WN oraz na wymianę przewodów ?gołych? w sieci SN na niepełnoizolowane głównie w terenach leśnych.  Ma to na celu poprawę niezawodności dostaw energii elektrycznej, gdyż zapewnia ochronę linii przed awariami spowodowanymi przez gałęzie drzew, które – jeśli dotkną linii – mogą powodować zwarcia, a co za tym idzie wyłączenia odbiorców.

A to już wiesz?  Serinus rozpoczyna prace nad nowym odwiertem na polu Olgowskoje

W celu podniesienia niezawodności dostaw energii elektrycznej Energa-Operator realizuje program powszechnej automatyzacji, który polega na instalacji zdalnie sterowanych rozłączników wyposażonych w sygnalizatory zwarć. W 2012 roku zainstalowano ok. 580 rozłączników. W bieżącym roku zaplanowano montaż 496 takich urządzeń.

Efektem podjętych już działań, zarówno modernizacyjnych jak i eksploatacyjnych,  jest redukcja  średniego czasu trwania przerwy w dostawach energii do 309 minut na odbiorcę w 2012 r. na całym terenie działania spółki.

By się lepiej kontaktować

Jedną z istotnych inwestycji zrealizowanych w 2012 r. była rozbudowa systemu obsługującego alarmowy numer zgłoszeniowy (991). Aktualnie może on jednocześnie obsłużyć 600 klientów poprzez system zapowiedzi automatycznych (tzw. IVR).

W 2013 planowana jest dalsza rozbudowa systemów komunikacji i informacji dla klientów, w tym ?wizualizacja wyłączeń planowych i awaryjnych na stronie internetowej oraz indywidualne informowanie klientów smsami ? na początek usługa ta będzie adresowana wyłącznie do odbiorców przemysłowych.

Energa-Operator kontynuuje prace nad budową systemu inteligentnego opomiarowania, który przyniesie klientom takie możliwości jak m.in. odejście od rachunków prognozowanych na rzecz opłat za bieżące zużycie. W ub. r. zainstalowano ok. 100 tys. urządzeń, w tym roku planowana jest instalacja kolejnych 310  tys. liczników odczytywanych zdalnie. Budowany system w istotny sposób wpiera także walkę ze stratami energii elektrycznej.

Transformatory przeciw stratom energii

W ub.r. wymienionych zostało 14 transformatorów WN/SN, a także 1130 transformatorów SN/nn.

Nowe transformatory nie tylko przyniosą poprawę bezpieczeństwa zasilania, ale także pozwolą na redukcję strat energii elektrycznej, a przez to ? zmniejszenie emisji CO2. Działanie to było współfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  (więcej na ten temat: http://media.energa.pl/pr/223022/wymiana-transformatorow-w-energa-operator-szybciej-i-oszczedniej)

W 2013 roku zaplanowano wymianę 16 transformatorów WN/SN, a także 685 transformatorów SN/nn.

Dla ochrony środowiska

Rok 2012 był także czasem zamknięcia wielu działań dla środowiska ? o mniejszym wymiarze finansowym, ale niezwykle istotnych z punktu widzenia ekologii. Łączne nakłady inwestycyjne poniesione na prace związane z ochroną środowiska wyniosły w 2012 r. 4,8 mln zł. W kwocie tej zawarte są przede wszystkim inwestycje związane z budową szczelnych stanowisk pod transformatorami, wraz z instalacją odwodnienia, oraz z docieplaniem budynków stacyjnych.

A to już wiesz?  Kalisz: Inwestujemy w sieć ? odmładzamy transformatory

W bieżącym roku Energa-Operator zamierza przeznaczyć ponad 3,4 mln na prace związane z ochroną środowiska.

Informacje o lokalnych inwestycjach realizowanych przez oddziały spółki znajdują się tu: http://media.energa.pl/1614/releases

 

Należąca do Grupy Kapitałowej Energa spółka ENERGA OPERATOR SA jest jednym z największych w Polsce dystrybutorów energii elektrycznej ? działa na obszarze ? powierzchni Polski, w północnej i środkowej części kraju.  Eksploatuje ponad 191 tys. km linii elektrycznych, którymi przesyła ponad 20  TWh energii rocznie. Dostarcza energię elektryczną do ponad 2,9 mln klientów. 

Program inwestycyjny spółki realizowany w latach 2009-2015 obliczany jest łącznie na 7 mld zł. 

Misją spółki jest NIEZAWODNOŚĆ. 

Źródło ENERGA-Operator. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy