Elektroenergetyka Wiadomości branżowe

Społeczny raport TAURONA dwukrotnie nagrodzony

Grupa TAURON zdobyła ponownie nagrodę internautów oraz wyróżnienie jury w konkursie „Raporty Społeczne”  Raport zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON za rok 2013 zdobył największe uznanie wśród internautów, którzy oddali swój głos w konkursie, zorganizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PwC oraz SGS. Również w ubiegłym roku ta grupa uznała go za najlepszy. Co warte podkreślenia, TAURON, jako jedyna spółka, otrzymał równolegle wyróżnienie jury za odważne wykorzystanie Internetu.Raport zrównoważonego rozwoju za 2013 r. ( podobnie jak raport roczny) wydano – po raz pierwszy – jedynie w interaktywnej formie internetowej w dwóch językach – polskim oraz angielskim.– Przeniesienie raportów w przestrzeń Internetu jest odpowiedzią na oczekiwania naszych interesariuszy, jak również na powszechną informatyzację społeczeństwa. Dzięki temu każdy posiada łatwy dostęp do treści ukazujących zarówno dane finansowe, jak i pozafinansowe Grupy w 2013 r. Ponadto liczne narzędzia multimedialne pozwalają na prezentację informacji w ciekawszy i bardziej przystępny dla czytelnika sposób –

Grupa TAURON zdobyła ponownie nagrodę internautów oraz wyróżnienie jury w konkursie ?Raporty Społeczne?  

Raport zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON za rok 2013 zdobył największe uznanie wśród internautów, którzy oddali swój głos w konkursie, zorganizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PwC oraz SGS. Również w ubiegłym roku ta grupa uznała go za najlepszy. Co warte podkreślenia, TAURON, jako jedyna spółka, otrzymał równolegle wyróżnienie jury za odważne wykorzystanie Internetu.

Raport zrównoważonego rozwoju za 2013 r. ( podobnie jak raport roczny) wydano ? po raz pierwszy ? jedynie w interaktywnej formie internetowej w dwóch językach ? polskim oraz angielskim.

? Przeniesienie raportów w przestrzeń Internetu jest odpowiedzią na oczekiwania naszych interesariuszy, jak również na powszechną informatyzację społeczeństwa. Dzięki temu każdy posiada łatwy dostęp do treści ukazujących zarówno dane finansowe, jak i pozafinansowe Grupy w 2013 r. Ponadto liczne narzędzia multimedialne pozwalają na prezentację informacji w ciekawszy i bardziej przystępny dla czytelnika sposób ? wyjaśnia Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Raport zrównoważonego rozwoju, jako pierwszy w polskiej branży energetycznej nie tylko został stworzony w oparciu o najnowsze międzynarodowe wytyczne raportowania (GRI ? G.4), zyskując na dowód tego stosowną certyfikację (Materiality Matters Check), ale także otrzymał poświadczenie audytora zewnętrznego. Ponadto w proces jego powstawania zostało zaangażowane na szeroką skalę otoczenie Grupy TAURON. Tym samym treść raportu jest odpowiedzią na głosy klientów oraz pracowników, którzy wyrazili swoje opinie zarówno w przygotowanej z tej okazji specjalnej ankiecie online (łącznie 3694 odpowiedzi), jak i podczas spotkań z interesariuszami zewnętrznymi. Jednocześnie raport przedstawia postępy w realizacji Strategii zrównoważonego rozwoju.

Watro przypomnieć, że w październiku br. TAURON otrzymał od kapituły konkursu ?The Best Annual Report 2013? nagrodę główną za raport roczny Grupy TAURON za 2013 r. Spółka otrzymała również wyróżnienie za raport roczny w Internecie.

A to już wiesz?  Koszalin: Podsumowanie 2010 - rozwojowy rok dla sieci

Oba raporty dostępne są na stronie: http://raporty2013.tauron-pe.pl/ 

W konkursie Raporty Społeczne przyznawane są nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Jury główne, jury dziennikarskie, internauci oraz Ministerstwo Gospodarki w tym roku wybierali najlepsze raporty spośród 31 publikacji. To inicjatywa mająca na celu upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu (CSR), zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego, skierowana do firm i organizacji publikujących raporty ze swojej aktywności w tych obszarach. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2007 r.

Głównym celem konkursu jest zwrócenie uwagi na znaczenie raportowania pozafinansowego i wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Dzięki tej inicjatywie wyróżniane są przedsiębiorstwa, które nie tylko prowadzą działalność, biorąc pod uwagę interes społeczeństwa i środowiska, ale także potrafią w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny zaprezentować swoje dokonania w publikowanych raportach. Konkurs przyczynia się do transparentności działań organizacji i podejmowania dialogu z interesariuszami.


dostarczył infoWire.pl

Źródło TAURON Polska Energia SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy