Wiadomości branżowe Wydobycie

Serinus: niemal 30-procentowy wzrost i rekord produkcji w 2014 r.

Serinus: niemal 30-procentowy wzrost i rekord produkcji w 2014 r.
Serinus Energy uzyskał w 2014 roku rekordowy poziom wydobycia ­- 5.219 baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie. Zanotowano również istotny wzrost przychodów brutto do 164,3 mln USD, czyli o 12 proc. więcej niż w 2013 r. Spółka planuje do końca roku przeznaczyć na inwestycje 17 mln USD.„Serinus ma za sobą udany rok – konsekwentnie zwiększamy rok do roku naszą produkcję i przychody z wydobycia ropy i gazu. W 2014 r. dokonaliśmy znaczącego odkrycia ropy w Tunezji, na Ukrainie kontynuując zyskowną działalność pomimo trwającej na wschodzie kraju wojny oraz zwiększenia obciążeń fiskalnych. W Rumunii przeprowadziliśmy dwa odwierty poszukiwawcze, które najprawdopodobniej odkryły nowe złoża gazu. Decyzja EBOiR o przyznaniu Spółce kredytu na dokończenie prac, potwierdza naszą pozytywną ocenę perspektyw rozwoju w Rumunii. – powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej.Podsumowanie – produkcjaŚrednia produkcja w ciągu 12 miesięcy wyniosła 5.219 boe/d, czyli o 28 proc. więcej niż w 2013 r., (odpowiednio 4.081 boe/d);Poziom wydobycia na zakończenie roku

Serinus Energy uzyskał w 2014 roku rekordowy poziom wydobycia ­- 5.219 baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie. Zanotowano również istotny wzrost przychodów brutto do 164,3 mln USD, czyli o 12 proc. więcej niż w 2013 r. Spółka planuje do końca roku przeznaczyć na inwestycje 17 mln USD.

?Serinus ma za sobą udany rok ? konsekwentnie zwiększamy rok do roku naszą produkcję i przychody z wydobycia ropy i gazu. W 2014 r. dokonaliśmy znaczącego odkrycia ropy w Tunezji, na Ukrainie kontynuując zyskowną działalność pomimo trwającej na wschodzie kraju wojny oraz zwiększenia obciążeń fiskalnych. W Rumunii przeprowadziliśmy dwa odwierty poszukiwawcze, które najprawdopodobniej odkryły nowe złoża gazu. Decyzja EBOiR o przyznaniu Spółce kredytu na dokończenie prac, potwierdza naszą pozytywną ocenę perspektyw rozwoju w Rumunii. ? powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Podsumowanie ? produkcja

 • Średnia produkcja w ciągu 12 miesięcy wyniosła 5.219 boe/d, czyli o 28 proc. więcej niż w 2013 r., (odpowiednio 4.081 boe/d);
 • Poziom wydobycia na zakończenie roku wyniósł 5.428 boe/d, czyli 9 proc. więcej niż wynik na zamknięcie 2013 r. Najwyższy poziom produkcji Spółka zanotowała we wrześniu, gdy wyniósł on niemal 6.000 boe/d;

Podsumowanie ? wyniki finansowe

 • Przychody brutto w 2014 r. wyniosły 164,3 mln USD, co oznacza wzrost o 12 proc. w porównaniu do 2013 r.;
 • Średnia wartość retroaktywna netto (netback) na Ukrainie w 2014 r. wyniosła 31,05 USD/boe, natomiast w Tunezji 53,18 USD/boe, w porównaniu do 41,69 USD/boe oraz 68,68 USD/boe odpowiednio na Ukrainie i w Tunezji w 2013 r. Wpływ na jej spadek miały załamanie cen ropy, dewaluacja ukraińskiej hrywny o niemal 50% w stosunku do dolara amerykańskiego oraz znaczny wzrost opłat koncesyjnych na Ukrainie;
 • Serinus zanotował w 2014 r. znaczący wzrost środków z działalności operacyjnej – 65,3 mln USD w porównaniu do 58,4 mln USD w 2013 r. Na akcjonariuszy SEN przypadło 49,4 mln USD (0,63 USD na akcję) w porównaniu do 38 mln USD (0,59 USD na akcję) w 2013 r.;
 • Dzięki przychodom uzyskanym na Ukrainie, Serinus spłacił 3,6 mln USD wewnątrzgrupowych pożyczek. Spółka zależna ? KUB-Gas wypłaciła dywidendy w kwocie 29,1 mln USD;
 • Serinus dokonał korekt aktualizacyjnych tunezyjskich i ukraińskich aktywów na łączną kwotę 53,7 mln USD, w tym 49,3 mln USD ze względu na spadek cen ropy (Tunezja). Odpis aktualizacyjny nie ma wpływu na obecną wartość aktywów i planowane są kolejne prace, zarówno w Tunezji jak i na Ukrainie;
A to już wiesz?  Cztery spółki podpisały list intencyjny dotyczący budowy i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej

?Mając na uwadze dobro akcjonariuszy i rzetelne odniesienie do aktualnej sytuacji rynkowej, podejmujemy szereg decyzji chroniących nasze inwestycje. Dlatego też dokonaliśmy korekt aktualizacyjnych naszych aktywów w Tunezji i na Ukrainie ? na co wpływ miał światowy spadek cen ropy, nowe uwarunkowania podatkowe na Ukrainie i dewaluacja hrywny. Jesteśmy przekonani, że są to tymczasowe trudności ? naszym zdaniem ropa naftowa jest fundamentalnie niedoszacowana? ? komentuje dalej Jakub Korczak.

Podsumowanie ? aktywa

Ukraina

 • Pomimo niespokojnej sytuacji, produkcja na głównych polach ? Olgowskoje i Makiejewskoje, trwała nieprzerwanie;
 • W czerwcu podłączono do produkcji odwiert M-17, który początkowo uzyskał poziom wydobycia brutto średnio 170 tys. m sześc. gazu dziennie. Odwiert stopniowo oczyszczał się i stabilizował, a jego średni poziom produkcji brutto do końca 2014 r. osiągnął ponad 311 tys. m sześc. gazu dziennie;

Tunezja

 • W listopadzie, głębokość końcową uzyskał odwiert WIN-12bis na terenie pola Sabria. Po jego uzbrojeniu i testach, rozpoczęto wydobycie na wstępnym poziomie 635 boe/d. Odwiert stopniowo oczyszczał się i stabilizował, a w pierwszych dwóch miesiącach 2015 r. jego produkcja wyniosła średnio 1.033 boe/d. W połączeniu z lepszymi wynikami produkcyjnymi odwiertów CS-1 i CS-2, miał on duży wpływ na wzrost ogólnego poziomu wydobycia w Tunezji;
 • W grudniu rozpoczęto prace nad odwiertem WIN-13 na polu Sabria. W marcu 2015 osiągnął on głębokość końcową. Zakończenie uzbrajania i testów przewiduje się na początek kwietnia br.;

Rumunia

 • W Rumunii Spółka wykonała dwa odwierty poszukiwawcze: Moftinu-1001 oraz Moftinu-1002bis. Pierwszy z nich natrafił na trzy strefy z gazem opłacalnym do wydobycia o łącznej miąższości 17 metrów, zaś drugi na 22-metrową warstwę w siedmiu strefach. Uzbrajanie oraz testy trwają i oczekuje się, że będą gotowe do końca marca 2015 r;
 • W lutym 2015 r. Spółka poinformowała o zawarciu umowy na kredyt w kwocie 10 mln EUR z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. Środki zostaną wykorzystane do sfinansowania programu nakładów inwestycyjnych, prowadzonego aktualnie w Rumunii, obejmującego dwa odwierty poszukiwawcze oraz badanie sejsmiczne 3D.
A to już wiesz?  ENERGA-OPERATOR nagrodzona za prace pod napięciem

Produkcja 2015

Średnia produkcja netto w okresie od początku 2015 r. do końca lutego wyniosła ok. 4.680 boe/d. Składały się na nią 1.325 baryłek ropy, 558 m tys. m sześc. gazu oraz 76 baryłek kondensatu. Spółka oczekuje wzrostu wydobycia w maju, po zainstalowaniu na polu Olgowskoje nowych sprężarek.   

Perspektywy 2015

W ciągu 2015 r. Serinus planuje przeznaczyć na inwestycje 17 mln USD. Program prac obejmuje: na Ukrainie: uzbrojenie, testowanie i podłączenie odwiertu M-22 oraz instalację sprężarek na polu Olgowskoje; wiercenie, uzbrojenie i podłączenie odwiertu WIN-13 oraz instalację urządzenia coiled tubing w odwiercie ECS-1 w Tunezji, a także uzbrojenie i testowanie odwiertów Moftinu-1001 i Moftinu-1002bis w Rumunii. Działania te powinny zostać zakończone do maja 2015.


dostarczył infoWire.pl

Źródło SERINUS ENERGY. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy