Elektroenergetyka Wiadomości branżowe

Zwyczajne Walne TAURON Polska Energia

Zarząd spółki zwołał na 6 maja Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia SA. Najważniejszymi punktami obrad będą: zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności, sprawozdań finansowych, podział zysku oraz udzielenie absolutorium członkom zarządu oraz rady nadzorczej. Porządek obrad przewiduje rozpatrzenie sprawozdań i wniosków, a następnie podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu TAURON Polska Energia oraz zatwierdzenia sprawozdań z działalności Grupy TAURON i z działalności spółki za rok obrotowy 2010.Podczas obrad rozpatrzone również zostaną sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy TAURON zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. W programie ZWZ znajdują się także punkty dotyczące podziału zysku za rok obrotowy 2010, użycia kapitału zapasowego, określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia jej wypłaty.Porządek obrad przewiduje ponadto rozpatrzenie
Zarząd spółki zwołał na 6 maja Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia SA. Najważniejszymi punktami obrad będą: zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności, sprawozdań finansowych, podział zysku oraz udzielenie absolutorium członkom zarządu oraz rady nadzorczej.
 
Porządek obrad przewiduje rozpatrzenie sprawozdań i wniosków, a następnie podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu TAURON Polska Energia oraz zatwierdzenia sprawozdań z działalności Grupy TAURON i z działalności spółki za rok obrotowy 2010.
Podczas obrad rozpatrzone również zostaną sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy TAURON zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony 31 grudnia 2010 r.
W programie ZWZ znajdują się także punkty dotyczące podziału zysku za rok obrotowy 2010, użycia kapitału zapasowego, określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia jej wypłaty.
Porządek obrad przewiduje ponadto rozpatrzenie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków zarządu oraz rady nadzorczej spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2010, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej i powołania ich na trzecią kadencję oraz rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.
Porządek obrad ZWZ i projekty uchwał znajdują się na stronie internetowej spółki:

http://www.tauron-pe.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/Pages/walne-zgromadzenie.aspx
?

Źródło TAURON Polska Energia SA. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  TAURON wypłaci dywidendę

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy