Elektroenergetyka Energia odnawialna Wiadomości branżowe

ENERGA-Operator SA: nowoczesna pracownia techniczna dla przyszłych elektryków w Starogardzie Gdańskim

ENERGA-Operator SA: nowoczesna pracownia techniczna dla przyszłych elektryków w Starogardzie Gdańskim
Nowoczesną pracownię techniczną otwarto w Zespole Szkół Zawodowych im. Mjr H. Dobrzańskiego „HUBALA” w Starogardzie Gdańskim. Wyposażenie pracowni sfinansowała spółka ENERGA-Operator SA, która objęła patronat nad nowoutworzoną klasą o profilu elektrycznym. Jest to kolejny krok w realizacji programu „Energia do nauki”, który zakłada współpracę ENERGI-Operator z wybranymi szkołami średnimi i uczelniami wyższymi, zlokalizowanymi na terenie działalności spółki.W Zespole Szkół Zawodowych im. Mjr H. Dobrzańskiego „HUBALA” w Starogardzie Gdańskim, uruchomiono w tym roku szkolnym klasę o specjalizacji technik - elektryk. Aby młodzi adepci tego wymagającego zawodu byli dobrze przygotowani do pracy, szkoła we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Starogardzie Gdańskim oraz ENERGA- Operator SA   zaadaptowała i wyposażyła nowoczesną pracownię techniczną, w której kształci się młodzież w zawodach elektrycznych. Szczególnie cennymi nabytkami są: stół laboratoryjny 2000VA, stanowisko do badania maszyn elektrycznych, urządzenia multimedialne i liczne przyrządy pomiarowe. Celem

Nowoczesną pracownię techniczną otwarto w Zespole Szkół Zawodowych im. Mjr H. Dobrzańskiego ?HUBALA? w Starogardzie Gdańskim. Wyposażenie pracowni sfinansowała spółka ENERGA-Operator SA, która objęła patronat nad nowoutworzoną klasą o profilu elektrycznym. Jest to kolejny krok w realizacji programu ?Energia do nauki?, który zakłada współpracę ENERGI-Operator z wybranymi szkołami średnimi i uczelniami wyższymi, zlokalizowanymi na terenie działalności spółki.

<

p>W Zespole Szkół Zawodowych im. Mjr H. Dobrzańskiego ?HUBALA? w Starogardzie Gdańskim, uruchomiono w tym roku szkolnym klasę o specjalizacji technik – elektryk.
Aby młodzi adepci tego wymagającego zawodu byli dobrze przygotowani do pracy, szkoła we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Starogardzie Gdańskim oraz ENERGA- Operator SA   zaadaptowała i wyposażyła nowoczesną pracownię techniczną, w której kształci się młodzież w zawodach elektrycznych. Szczególnie cennymi nabytkami są: stół laboratoryjny 2000VA, stanowisko do badania maszyn elektrycznych, urządzenia multimedialne i liczne przyrządy pomiarowe. Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie przyszłych elektryków do pracy z nowoczesnymi urządzeniami i technologiami.

  • We wrześniu 2012 roku za zgodą Starostwa Powiatowego podjęliśmy starania o utworzenie nowego kierunku kształcenia – Technik Elektryk, co było odpowiedzią na potrzeby rynku pracy  – mówi Andrzej Bona, dyrektor szkoły. – Nie byłoby to możliwe gdyby nie współpraca z dystrybutorem  energii w naszym regionie ENERGĄ OPERATOR S.A. Zostaliśmy objęci przez firmę programem ?Energia do nauki?. Nie ukrywam, że dla naszej szkoły jest to duża szansa na nowoczesne kształcenie młodzieży w zawodach elektrycznych. Pracownia, która została wyposażona przez ENERGĘ-Operator S.A. jest pracownią na miarę XXI wieku.

Oprócz przekazania szkole 50 tys. złotych na wyposażenie pracowni, ENERGA-Operator SA ufundowała stypendia 3 najlepszym uczniom klasy patronackiej, a także zapewni uczniom możliwość odbycia praktyk, merytoryczne wykłady, prowadzone przez ekspertów spółki, pokazy terenowe bezpiecznej pracy na wysokości czy też wycieczki na poligon energetyczny.

A to już wiesz?  Serinus rozpoczęła kolejny odwiert w Rumunii

 –  Realizowany przez nas od 2012 r. program  ?Energia do nauki? zakłada budowanie pozytywnego wizerunku spółki wśród uczniów i studentów szkół technicznych, będących potencjalnymi pracownikami i współpracownikami naszej firmy  – mówi Dorota Jurasz-Kożuchowska, Dyrektor Pionu Zasobów Organizacyjnych w ENERGA-Operator. ? Aktualnie współpracujemy z dwiema uczelniami wyższymi ? w Gdańsku i Koszalinie oraz sześcioma szkołami średnimi na obszarze naszego działania. Wspieramy 33 stypendystów ze wszystkich szkół patronackich.

Więcej o programie w komunikacie: http://media.energa.pl/pr/261802/koszalin-energa-operator-sa-ufundowala-stypendia-dla-najlepszych-studentow

O szkole:

W skład Zespołu Szkół wchodzą dwie szkoły ? Technikum nr 2 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1. Ogółem kształcimy 824 uczniów. Nasze technika od   1 września 2013r. kształcą w zawodach: technik budownictwa, technik elektryk, technik technologii drewna, technik mechanik oraz technik żywienia  i gospodarstwa domowego.  W  Zasadniczej Szkole Zawodowej kształcimy uczniów we wszystkich zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Zajęcia praktyczne uczniów szkoły zasadniczej odbywają się   w zakładach pracy zgodnie z nauczanym zawodem. Posiadamy klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej sprofilowane, co oznacza, że nauka teoretycznych przedmiotów zawodowych odbywa się w szkole. Do grupy klas sprofilowanych zaliczamy następujące zawody: mechanik pojazdów samochodowych; elektromechanik pojazdów samochodowych; elektryk; ślusarz; fryzjer; sprzedawca; kucharz; monter zabudowy i robót wykończeniowych; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; stolarz.

O spółce

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku jest jednym z największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Działa w północnej i środkowej części kraju (obszar 75 tys. km kw. czyli ok. 1/4 obszaru Polski). Z usług spółki korzysta 2,9 mln gospodarstw domowych oraz  firm.

Misją spółki jest NIEZAWODNOŚĆ. 

Źródło ENERGA-Operator. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy