Wiadomości branżowe

Ponad 350 mln zł dywidendy dla akcjonariuszy

16 maja Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia dokonało m.in. podziału zysku wypracowanego w 2012 roku. Na dywidendę przeznaczono 350,5 mln zł, co daje 0,20 zł na jedną akcję. Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu 1 084 mln zł na kapitał zapasowy, z którego finansowany będzie program inwestycyjny Grupy TAURON.Podczas obrad rozpatrzono również sprawozdania i wnioski, a następnie podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego TAURONA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy zgodnych z MSSF (Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej) za rok zakończony 31 grudnia 2012 r.; zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności TAURON Polska Energia oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za rok obrotowy 2012.Oprócz podziału zysku ustalono także dzień dywidendy, który przypada na 3 czerwca br., a jej wypłata nastąpi 18 czerwca.ZWZ udzieliło absolutorium wszystkim członkom zarządu oraz rady nadzorczej spółki, którzy pełnili swe funkcje w roku obrotowym 2012. TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem

16 maja Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia dokonało m.in. podziału zysku wypracowanego w 2012 roku. Na dywidendę przeznaczono 350,5 mln zł, co daje 0,20 zł na jedną akcję. Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu 1 084 mln zł na kapitał zapasowy, z którego finansowany będzie program inwestycyjny Grupy TAURON.

Podczas obrad rozpatrzono również sprawozdania i wnioski, a następnie podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego TAURONA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy zgodnych z MSSF (Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej) za rok zakończony 31 grudnia 2012 r.; zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności TAURON Polska Energia oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za rok obrotowy 2012.

Oprócz podziału zysku ustalono także dzień dywidendy, który przypada na 3 czerwca br., a jej wypłata nastąpi 18 czerwca.

ZWZ udzieliło absolutorium wszystkim członkom zarządu oraz rady nadzorczej spółki, którzy pełnili swe funkcje w roku obrotowym 2012.

 

TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, Południowy Koncern Węglowy, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło.

Źródło TAURON Polska Energia SA. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  PeBeKa zakończyła roboty przy budowie przychodni MCZ w Legnicy

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy