Wiadomości branżowe Wydobycie

Rekordowa produkcja na Ukrainie dzięki kolejnemu udanemu szczelinowaniu

Rekordowa produkcja na Ukrainie dzięki kolejnemu udanemu szczelinowaniu
Proces szczelinowania hydraulicznego na odwiertach Olgowskoje-4 oraz Olgowskoje-5 zakończył się sukcesem.Olgowskoje-4 osiągnął komercyjny przepływ gazu, a jego dzienna produkcja wyniosła 110 tys. m sześc. Dzienna produkcja gazu przypadająca na Serinus Energy osiągnęła rekordowy poziom ponad 605 tys. m sześc. dziennie.Kolejnego wzrostu produkcji spółka spodziewa się w pierwszym kwartale 2014 r.,  po podłączeniu do produkcji Olgowskoje-5.Olgowskoje-4O-4 został wykonany w 2006 do głębokości całkowitej 2 700 m. Strefa zawierająca węglowodory i poddana szczelinowaniu hydraulicznemu znajduje się na głębokości 2 560 m. Podczas testów uzyskanoprzepływ gazu na poziomie 113tys. m sześc., dzięki czemuodwiert został podłączony do produkcji komercyjnej. Obecnie wydobycie z niego utrzymuje się na poziomie 110 tys. m sześc. gazu dziennie (77 tys. m sześc. gazu dziennie dla SEN).Olgowskoje-5Prace wiertnicze nad odwiertem O-5 zakończyły się w kwietniu 2007. Jego całkowita długość wynosi 2 700 m, a potencjalna strefa gazu która została poddana szczelinowaniu znajduje się na głębokości 2 300 m. Testy wykazały przepływ

Proces szczelinowania hydraulicznego na odwiertach Olgowskoje-4 oraz Olgowskoje-5 zakończył się sukcesem.Olgowskoje-4 osiągnął komercyjny przepływ gazu, a jego dzienna produkcja wyniosła 110 tys. m sześc. Dzienna produkcja gazu przypadająca na Serinus Energy osiągnęła rekordowy poziom ponad 605 tys. m sześc. dziennie.Kolejnego wzrostu produkcji spółka spodziewa się w pierwszym kwartale 2014 r.,  po podłączeniu do produkcji Olgowskoje-5.

Olgowskoje-4

O-4 został wykonany w 2006 do głębokości całkowitej 2 700 m. Strefa zawierająca węglowodory i poddana szczelinowaniu hydraulicznemu znajduje się na głębokości 2 560 m. Podczas testów uzyskanoprzepływ gazu na poziomie 113tys. m sześc., dzięki czemuodwiert został podłączony do produkcji komercyjnej. Obecnie wydobycie z niego utrzymuje się na poziomie 110 tys. m sześc. gazu dziennie (77 tys. m sześc. gazu dziennie dla SEN).

Olgowskoje-5

Prace wiertnicze nad odwiertem O-5 zakończyły się w kwietniu 2007. Jego całkowita długość wynosi 2 700 m, a potencjalna strefa gazu która została poddana szczelinowaniu znajduje się na głębokości 2 300 m. Testy wykazały przepływ na poziomie 36tys. m sześc. Planowane rozpoczęcie wydobycia komercyjnego powinno rozpocząć się w I kwartale 2014 roku, po zakończeniu modernizacji stacji przetwórstwa gazu na koncesji Makiejewskoje.

?Kolejne skuteczne zastosowanie technologii szczelinowania hydraulicznego w naszych odwiertach dobrze rokuje dla planów wzrostu produkcji gazu w posiadanych przez Serinus koncesjach. Udane testy O-5 i komercyjne rozpoczęcie produkcji z O-4 potwierdzają potencjał naszych ukraińskich aktywów.?? powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-WschodniejSerinusEnergy.

Obecnie produkcja ze stacji przetwórstwa gazu obsługującej pola Makiejewskoje i Olgowskoje, osiągnęła maksimum możliwości technologicznych, przez co realne wydobycie z odwiertu O-4 musiało zostać ograniczone o ok. 57 tys. m sześc. gazu dziennie do poziomu 110 tys. m sześc. gazu dziennie. Stacja przetwórstwa jest obecnie modernizowana, a zakończenie prac planowane jest w pierwszym kwartale 2014 roku. Przepustowość zakładu wzrośnie do ponad1,92 mln m sześc. gazu dziennie z 790 tys. m sześc. gazu dziennie obecnie.

Po podłączeniu odwiertu O-4 do produkcji, dzienna produkcja gazu dla Serinus Energy osiągnęła poziom ponad 605 tys. m sześc. gazu i 89 baryłek kondensatu dziennie. Są to rekordowe ilości, jakie Spółka osiągnęła na Ukrainie. Całkowite wydobycie KUB-Gasu, w którym Serinus ma 70 proc. udziałów przekracza już 863 tys. m sześc. gazu i 127 baryłek kondensatu dziennie.

A to już wiesz?  Serinus odkrył ropę na polu Północne Makiejewskoje

O-4 oraz O-5 nie są pierwszymi odwiertami Serinus Energy, przy których skuteczna okazała się technologia szczelinowania hydraulicznego. W październiku 2011 roku Serinus Energy zdecydowała się zastosować tę metodę do odwiertów Olgowskoje-6 oraz Olgowskoje-8. Wcześniej, po zakończeniu testów i prac wiertniczych, żaden z nich nie zapewniał komercyjnych przepływów gazu. Zaledwie tydzień po rozpoczęciu programu szczelinowania, spółka zależna Serinus ? KUB-Gas ogłosiła pierwszy sukces. Próba stymulacji hydraulicznej umożliwiła uzyskanie dziennego przepływu gazu z odwiertu O-6 na poziomie 65,1 tys. m sześc. (2,3 mln stóp sześciennych ? MMcf/d). Niedługo później O-8 uzyskała dzienny przepływ gazu w wysokości 28,3 tys. m sześc. (1 mln stóp sześciennych ? MMcf/d). Obydwa odwierty zostały podłączone do produkcji na początku 2012 roku ? O-6 w lutym, a O-8 w marcu. Obecnie dzienne wydobycie z nich wynosi odpowiednio: 42,5 tys. m sześc. (1,5 MMcf/d)oraz 28,3 tys. m sześc. (1 MMcf/d).

Szczelinowanie hydrauliczne to sprawdzona technologia stosowana od ponad 60 lat. Dotychczas została wykorzystana w ponad milionie odwiertów na świecie, umożliwiając wyprodukowanie ponad 600 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego i 7 miliardów baryłek ropy naftowej. Technika ta jest wykorzystywana w trudnych rezerwuarach, które charakteryzują się zmniejszoną  porowatością, uniemożliwiającą swobodny wypływ gazu. Szczelinowanie tworzy w skale bardzo drobne pęknięcia? szczeliny, blokowane przez cząstki tzw. propantu, dzięki czemu cząsteczki ropy naftowej i gazu są uwalniane i mogą wypływać na powierzchnię.

Koncesja wydobywcza Olgowskoje zlokalizowana jest około 160 km na północny zachód od miasta Ługańsk w północno-wschodniej części Ukrainy.

 

 

O Serinus

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei, Tunezji, Rumunii i Syrii, a profil ryzyka obejmuje działalność poszukiwawczą w Brunei, Rumunii i Syrii oraz działalność wydobywczą na Ukrainie i w Tunezji. Akcje Spółki są notowane pod symbolem ?SEN? zarówno na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), a także na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto (TSX).

Na Ukrainie Serinus posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC, posiadany poprzez 70 proc. udział w KUBGas Holdings Limited. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech koncesjach.

W Tunezji Serinus posiada faktyczny 100 proc. udział w koncesjach ChouechEssaida, Ech Chouech, Sanrhar and Zinna oraz 45 proc. udział w koncesji Sabria. Produkcja ropy i gazu odbywa się obecnie na czterech koncesjach.

W Brunei Serinus posiada 90 proc. faktyczny udział w umowie o podziale wpływów z wydobycia, uprawniający do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L, obejmującego obszar lądowy i morski o powierzchni 1.123 km? w północnym Brunei.

W Rumunii Serinus ma 60 proc. udział w prawie użytkowania górniczego (ang. working interest) w lądowym obszarze koncesji Satu Mare, obejmującej 2.949 km? blok poszukiwawczo-wydobywczy w północno-zachodniej Rumunii.

W Syrii Serinus posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km?, położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział Serinus w Bloku 9 zmieni się na 45 proc. W lipcu 2012 r. Spółka zadeklarowała występowanie siły wyższej w odniesieniu do swoich działań operacyjnych w Syrii.

Głównym akcjonariuszem Spółki jest Kulczyk Investments S.A. ? międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Więcej informacji można uzyskać odwiedzając witrynę internetową Serinus Energy (www.serinusenergy.com) lub kontaktując się z:

Serinus Energy Inc. ? Kanada Norman W. Holton
Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów
tel.: +1 403 264 8877 / [email protected]

Serinus Energy Inc. ? Polska
Jakub J. Korczak
Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej
tel.: +48 22 414 21 00 / [email protected]


T
łumaczenie: Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie informacji powstałej oryginalnie w języku angielskim.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości w zakresie Przejęcia (Forward – looking Statements Regarding Acquisition):
Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące spółki Serinus oparte na oczekiwaniach związanych z Serinusoraz założeniach dokonywanych na podstawie obecnie dostępnych informacji, które mogą stanowić stwierdzenia dotycząceprzyszłości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie papierów wartościowych. Wszelkie takie stwierdzenia iujawnione informacje, nie stanowiące danych historycznych, a dotyczące działań, zdarzeń, wyników, efektów jakie sąspodziewane lub zakładane przez Serinus, jako występujące lub mogące wystąpić w przyszłości ( w całości lub w części)powinny być traktowane jako informacje dotyczące przyszłości. W niektórych przypadkach, informacje dotyczące przyszłościmożna zidentyfikować po użytych terminach, np.: ?prognoza?, ?przyszły?, ?może?, ?będzie?, ?spodziewany?, ?przewidywany?, ?potencjalny?., ?umożliwia?, ?pro-forma? itp. W szczególności, w przypadku niniejszej informacji prasowej, odniesienia takiedotyczą terminów oraz wprowadzenia akcji zwykłych Spółki do obrotu na Giełdę Papierów Wartościowych w Toronto (TSX) orazpozyskania udziału w licencji Satu Mare. Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na fakt, iż powyższe zdarzenia są uzależnioneod spełnienia określonych warunków. Jednakże nie ma pewności, że warunki takie zostaną spełnione a w rezultacie nie mapewności, że akcje zostaną wprowadzone do obrotu na TSX, obrót akcjami zostanie wznowiony a udział w licencji zostaniepozyskany w zakładanych ramach czasowych lub w ogóle. Wiele czynników może spowodować, że działania lub rezultatySerinus będą znaczące odbiegać od przyszłych działań lub rezultatów, jakie mogą w sposób wyraźny lub domniemany wynikaćze stwierdzeń dotyczących przyszłości. Czynniki te obejmują nieuzyskanie ostatecznej zgody TSX na wprowadzenie akcjiSerinus do obrotu, brak terminowego wznowienia obrotu akcjami na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych,niespełnienie warunków związanych z uzyskaniem zwiększonego udziału w licencji Satu Mare ryzyko związane z połączeniemSerinus i Winstar, brak spodziewanych synergii oraz niewłaściwa wycena Winstar. Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi nafakt, że powyższa lista czynników nie jest wyczerpana.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie prasowym zostały wyraźnie określone jako ostrzeżenia.Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji,tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada

Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
tel: +1-403-264-8877

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Al Shafar Investment Building, Suite 123, Sheikh Zayed Road,Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
tel: +971-4-339-5212

Polska

Nowogrodzka 18/29. 00-511 Warszawa, Polska
tel: +48 (22) 414 21 00

Źródło SERINUS ENERGY. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy