Tag Archives: KOV

KOV przejął Winstar ? powstała nowa spółka Serinus Energy

KOV przejął Winstar ? powstała nowa spółka Serinus Energy

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Kulczyk Oil Ventures i Winstar Energy podjęły uchwały, w wyniku których KOV przejęła wszystkie akcje kanadyjskiej spółki poszukiwawczo-wydobywczej Winstar Energy. Transakcja została zarejestrowana przez sąd w Kanadzie 24 czerwca. Jednocześnie dokonano konsolidacji akcji, a KOV zmieniła nazwę

Kulczyk Oil Ventures otrzymała warunkową zgodę na dopuszczenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto

Kulczyk Oil Ventures Inc. (?KOV?, ?Spółka?) informuje, że otrzymała od Giełdy Papierów Wartościowych w Toronto (?Toronto Stock Exchange?, TSX?)  warunkową zgodę na dopuszczenie akcji zwykłych Spółki do obrotu na TSX. Dopuszczenie do obrotu wymaga spełnienia …

KOV rozpoczęła trzeci odwiert na polu Północne Makiejewskoje

Kulczyk Oil Ventures rozpoczęła prace nad trzecim odwiertem na koncesji poszukiwawczej Północne Makiejewskoje na Ukrainie. NM-3 będzie odwiertem kierunkowym, którego planowana, docelowa długość wyniesie 2.500 m. Spółka szacuje, że prace powinny potrwać ok. 35 dni.

Głównym celem odwiertu będzie ocena…
Top